DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

'DCMR geeft kwaliteitsimpuls aan asbesttoezicht'

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Laatst gewijzigd

Sinds januari 2018 houden wij toezicht over het verwijderen en storten van asbest door bedrijven. Dat betekent ook dat we sloopmeldingen behandelen en bijbehorende asbestinventarisatie rapporten beoordelen. Dat is voor alle betrokkenen wennen. We organiseren daarom dit jaar kennismakingssessies. Deel 1: de asbestinventarisatiebureaus.

Op woensdagavond 19 juni heetten we de asbestinventarisatiebureaus welkom die werkzaam zijn in het Rijnmondgebied. We hebben laten zien hoe we werken, bijvoorbeeld op welke criteria we inventarisatierapporten beoordelen. We hebben de urgentie benadrukt van correcte rapporten en volledig ingevulde sloopmeldingen. Die verantwoordelijkheid ligt bij deze bureaus, zij zijn de ‘fundering’ van de asbestketen. Daarnaast spraken we door over het belang van Omgevingsdienst NL en het level playing field: we willen als overheid alle bureaus op dezelfde manier behandelen.

Reacties

Er is zeker begrip van beide kanten gekomen. Het gevoel van ‘eenrichtingsverkeer’ is weggenomen, o.a. ontstaan na het afwijzen van sloopmeldingen. Tussen december 2018 en mei 2019 accepteerden we 74% van deze meldingen maar wezen we er 199 (26%) af. Direct na de bijeenkomst maar ook de volgende morgen ontvingen we al diverse positieve reacties. Een greep uit de reacties:

  • “Dank voor de bijeenkomst en wij zijn blij met de kwaliteitsimpuls die de DCMR aan het asbesttoezicht geeft.”
  • “Het ontbreekt de DCMR niet aan asbest kennis en ervaring en dat zorgt voor een prettig gevoel.”
  • “Ik ben van mening dat certificering door marktpartijen weinig nut heeft en dat het louter geld uit de markt onttrekt. Omgevingsdiensten letten veel beter op en tonen steeds vaker daadkracht en hebben in korte tijd veel meer verbetering in de hand gewerkt dan de certificerende instellingen. In mijn ruime werkervaring als auditor heb ik één SC540 certificaat van de muur kunnen halen waar het er oprecht meer hadden moeten zijn.”

Deel 2: de gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven

Na de zomer organiseren we een vergelijkbare bijeenkomst voor de gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven.

Meer weten?

De presentatie die gegeven is op deze avond vindt u in de bijlage.