DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Nieuw systeem met informatie over opslag gevaarlijke stoffen

Nieuwsbericht Rotterdam

Laatst gewijzigd

Sinds 2016 bereiden de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, DCMR en een groot aantal bedrijven met gevaarlijke stoffen zich voor op het systeem OIGS. In het OIGS staat informatie over de opslag van gevaarlijke stoffen dat de hulpdiensten en de DCMR gebruiken voor incidentbestrijding en toezicht. De bouw is inmiddels gestart.

OIGS (Operationele informatie bij incidenten met gevaarlijke stoffen) vervangt het oude systeem (CRP).

Bedrijven benaderd

Vanaf juli 2019 wordt een groot aantal bedrijven met gevaarlijke stoffen benaderd om aan te sluiten op het nieuwe systeem OIGS.

Nuttige informatie

OIGS bevat naast de actuele stoffenvoorraad in opslaglocaties ook geografische en statische informatie zoals scenario’s en informatie over het bedrijventerrein.

Veilig werken en wonen

Met ruim 1,2 miljoen inwoners, een wereldhaven en intensieve industrie in Rotterdam-Rijnmond is het belangrijk dat hulpverleners en DCMR als toezichthouder informatie hebben over de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Samen met de bedrijven die deze stoffen produceren, verwerken, op- of overslaan is ieder vanuit zijn eigen rol verantwoordelijk dat er veilig en zonder onnodige verstoringen in het gebied wordt gewerkt en geleefd.

Meer informatie is te vinden op de website van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.