DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Burgermeetproject: “Veel groen, dat is positief”

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Laatst gewijzigd

228 deelnemers startten in januari met het meten van stikstofdioxide in hun buurt. Zes maanden later en nog steeds 199 actieve deelnemers die iedere maand een buisje vervangen. DCMR analyseert en deelt de uitslagen. Hoe staat het project ervoor en hoe ervaren de deelnemers het zelf?

Iedere maand delen we de meest recent bekendgemaakte uitslagen. Deze vind je op deze pagina. Om het kaartmateriaal en de uitslagen te begrijpen, geven we hierop een korte toelichting.

De meetlocaties

De meerderheid van alle buisjes hangt aan een balkon of in de tuin. Een minderheid hangt het buisje langs een weg. We hebben geprobeerd de buisjes te classificeren in ‘straat’ en ‘achtergrond’. Van straatlocaties verwacht je invloed van het verkeer en gemiddeld wat hogere concentraties. Dit helpt bij de interpretatie van de kaarten. Van een aantal mensen konden we via de foto en de adresinformatie niet besluiten of het een verkeer belaste meting was of niet. Die hebben we als ‘onbekend’ geclassificeerd.

Buisjes die ophangen
Foto: Overzicht van de buisjes die in de regio hangen

De resultaten

De huidige resultaten zijn in grote lijnen zoals wij verwachtten. Een aantal eerste analyses:

  • Aan de noordkant van de Waterweg zijn de concentraties hoger, evenals in de drukker bewoonde gebieden. De straatlocaties hebben hogere concentraties dan de achtergrondlocaties.
  • In de wintermaanden januari en februari waren de gemeten waarden hoger dan in maart. De verwachting is dat dit door zal zetten. Dat patroon kennen we namelijk: in de winter zijn de gemiddelden hoger dan in de zomermaanden. Dit zien we jaarlijks terug bij onze eigen meetpunten. Dat patroon hebben we toegepast om een voorzichtige indicatie van het jaargemiddelde te geven. Het jaargemiddelde is circa 15% lager dan het gemiddelde van de eerste drie maanden.
  • Hoewel we zelf al 50 jaar meten en patronen redelijk kunnen voorspelen, waren we verrast door de hoge concentraties in februari: deze waren hoger dan onze voorspellingen. Dat laat zien dat meten nodig blijft.
  • De wettelijke grenswaarde voor stikstofdioxide is 40 µg/m3 jaargemiddeld. Uit onze eigen metingen (op 13 plaatsen in de regio) en officiële berekeningen weten we dat we vrijwel overal aan die grenswaarde voldoen. Dat is ook het beeld dat uit de metingen komt. We hebben nu vijf deelnemers met een prognose voor de jaarconcentratie boven de 37 µg/m3 waarvan één boven de 40 µg/m3. Het gaat om vier plekken in Rotterdam en een in Schiedam. Wat de echte jaargemiddelden zullen zijn weten we pas na afloop (voorjaar 2020), een nieuwe prognose maken we in de herfst.
Tabel met tussenuitslagen burgetmeetproject
 

Het vervolg

De 199 deelnemers blijven meten tot en met januari 2020. Tot die tijd plaatsen we maandelijks een update van de meetresultaten op deze pagina. De resultaten zijn ook te zien op een website van het RIVM over burgermetingen in het land. Vanaf het voorjaar van 2020:

  • Vergelijken we de resultaten van de burgermetingen met onze modelberekeningen (de zogenaamde monitoringstool): klopt dit model en kunnen we het daadwerkelijk toepassen?
  • Vergelijken we – samen met het RIVM – de maandgemiddelden met de data uit het model dat voor de website en app wordt gebruikt;
  • Doen we verder onderzoek op de plaatsen waar verschillen zijn tussen berekeningen en de metingen.

Meer informatie

Op onze website plaatsen we regelmatig nieuwe resultaten en producten van het project.