DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

DCMR zoekt natte koeltorens om legionellabesmetting te voorkomen

Nieuwsbericht Meerdere wijken

Laatst gewijzigd

De DCMR Milieudienst Rijnmond spoort actief natte koeltorens in de regio Rijnmond op om legionellaverspreiding en –besmetting te voorkomen. Natte koeltorens staan bekend als belangrijke besmettingsbronnen van legionella. Het opsporen en registeren van de natte koeltorens is een lastige klus, omdat de installaties vaak niet of nauwelijks zichtbaar zijn. Daarom wordt hulp gevraagd van toezichthouders, oplettende burgers, bedrijven en andere betrokkenen om natte koeltorens te melden.

Wat zijn natte koeltorens en waar vind je ze?

Natte koeltorens zijn onderdeel van koelinstallaties die gebruikt worden voor het afvoeren van overtollige warmte uit productieprocessen en gebouwen. De warmte wordt door middel van het vernevelen van water in een open constructie afgevoerd. Natte koeltorens zijn te vinden bij onder meer grote kantoorgebouwen, ziekenhuizen, theaters, bioscopen, grote onderwijsinstituten, hotels en congresgebouwen, grote sportaccommodaties, ijsbanen, fabriekshallen, datacenters, grootwinkelbedrijven, kassencomplexen, luchthaventerminals, elektriciteitscentrales, chemische fabrieken, verffabrieken en kunststof producerende bedrijven.

Waarom is het belangrijk om locaties van natte koeltorens te melden?

Goede registratie en goed toezicht zorgen ervoor de DCMR sneller kan ingrijpen bij een besmette koeltoren. Door snel ingrijpen kunnen legionella infecties bij mensen voorkomen worden. Als bekend is waar een natte koeltoren staat en er treedt toch een legionella infectie op kunnen we sneller de bron achterhalen. Hoe sneller een bron van legionella wordt opgespoord, hoe sneller maatregelen genomen kunnen worden om nieuwe infecties te voorkomen.

Ik vermoed (of weet) de locatie van een natte koeltoren, waar kan ik dat melden?

Neem contact op met de DCMR via info@dcmr.nl Na de melding neemt de DCMR contact op met het bedrijf. De eigenaar van een natte koeltoren moet de risico's voor de omgeving te voorkomen en/of te beperken. De DCMR bezoekt het bedrijf en bespreekt en evalueert de aanpak van het bedrijf.

Wat is legionella?

Legionella is een bacterie. Een besmetting met legionella kan leiden tot legionellalongontsteking ofwel de veteranenziekte. Dit is een ernstige vorm van longontsteking en kan blijvende effecten op de gezondheid tot gevolg kan hebben. In Nederland overlijdt circa 2 - 10% van de patiënten met een legionellalongontsteking. Vooral bij mensen op hoge leeftijd is de kans op overlijden groter. Recent was in België, in de buurt van Gent een legionellose-uitbraak door een slecht onderhouden natte koeltoren in de papierindustrie. Dit heeft geleid tot 32 mensen die ziek werden en twee mensen kwamen te overlijden. Het is dus belangrijk dat legionella snel opgespoord wordt.

KoeltorenFoto: DCMR
Koeltoren