DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geluidsmetingen tijdens evenementen in augustus

Nieuwsbericht Meerdere wijken

Laatst gewijzigd

De zomermaanden worden getypeerd door de veelheid en variatie aan evenementen. Ook in de maand augustus is door de gemeenten in het Rijnmondgebied een groot aantal evenementenvergunningen verleend. Bij onderstaande evenementen is de DCMR als milieudienst betrokken in de geluidsmonitoring.

Hoge geluidsnormen

We zorgen ervoor dat de organisatoren (en geluidstechnici) van deze evenementen zich aan de geluidsnormen uit de evenementenvergunning houden. Deze normen zijn hoger dan de normen voor ‘standaard’ horeca, omdat een evenement per definitie een uitzonderingssituatie is. Met geluidsnormen voor dB(A) en dB(C) proberen we zowel muziekgeluid als bastonen aan een acceptabel overlastniveau te laten voldoen. Als u de normen te hoog vindt, kunt u bij de gemeente bezwaar maken tegen evenementenvergunningen.

Het is haast onvermijdelijk dat een evenement hoorbaar is in de directe omgeving: daarom is een organisator verplicht tijdig een bewonersbrief te verspreiden. Zo kunt u eventueel rekening houden met de te verwachten overlast. Welke straten ten minste geïnformeerd moeten worden, staat in de vergunning. Ook geldt voor de meeste evenementen een eindtijd van 23.00u. Hier wordt alleen bij uitzondering van afgeweken. 

Heeft melden zin? 

Dat tot op zekere hoogte geaccepteerd wordt dat evenementen geluidsoverlast geven, betekent niet dat er niets met uw melding(en) gebeurt. De DCMR geeft het aantal meldingen altijd door aan de gemeente. Zij evalueert met de organisator en alle betrokken diensten het evenement. Hierbij worden ook de monitoringsresultaten en overlastbevindingen van de DCMR besproken. De gemeente kan aan de organisator maatregelen opleggen voor een volgend evenement. Wij ontvangen uw melding bij voorkeur via het online formulier.  

Onze rol

De gemeente geeft na raadpleging van verschillende diensten een evenementenvergunning af voor een evenement. Er worden verschillende aspecten gecontroleerd, zoals de openbare orde en verkeers- en bouwveiligheid. De DCMR houdt zich bij evenementen specifiek en alleen bezig met het geluid. Bij grote evenementen adviseren onze geluidsdeskundigen. En houden onze inspecteurs toezicht op de naleving van de geluidsvoorschriften. 

Onze inspecteurs meten zowel muziekgeluid, dB(A) als het geluidsniveau van de bassen, dB(C). Dit doen zij op de evenementenlocatie zelf én bij woningen in de directe omgeving. Met die metingen wordt gecontroleerd of de geluidgrenswaarden uit de vergunning worden nageleefd. Bij overschrijding wordt de organisator aangesproken en moet het geluidsniveau verlaagd worden. 

Wanneer tijdens het evenement blijkt dat wel aan de normen voldaan wordt, maar er alsnog erg veel overlast in de omgeving is, zullen onze inspecteurs overleggen met de gemeente en geluidstechnici van het evenement. Als vergunningverlener kan de gemeente er dan voor kiezen de normen te verlagen, die onze inspecteurs op hun beurt dan weer zullen handhaven. Een geluidstechnicus kan bijvoorbeeld specifieke overlast gevende frequenties reduceren. Het geluid zal hiermee niet volledig verdwijnen, maar de meest storende tonen worden mogelijk wel minder hinderlijk. 

Bij de volgende evenementen in augustus is DCMR betrokken bij de geluidsmonitoring:

Donderdag 18 juli tot zondag 4 augustus: DAK Rotterdam
Locatie: APCOA Parking Westblaak, Rotterdam
Tijden: 12.00 – 23.00u (zondag tot 22.00u)
Bijzonderheden: continu monitoring, live muziek op vrijdag en zaterdag van 19.30 tot 23.00u
Meer informatie: bekijk de afgegeven evenementenvergunning van de Gemeente Rotterdam.

Zaterdag 3 augustus: Crazy Sexy Cool Festival
Locatie: Zuiderpark, Rotterdam
Tijd: 13.00 – 23.00 uur (soundcheck tussen 11.00 en 13.00 uur)
Bijzonderheden: continu monitoring en afsluitend vuurwerk 
Meer informatie: bekijk de afgegeven evenementenvergunning van de Gemeente Rotterdam.

Vrijdag 9 en zaterdag 10 augustus: Bierfestival HOP 
Locatie: wijkpark Het Oude Westen, Rotterdam
Tijden: vrijdag 16.00-23.00u, zaterdag 14.00-23.00u
Bijzonderheden: steekproefsgewijs monitoring met handmetingen, DJ’s vanaf 21.00u
Meer informatie: bekijk de afgegeven evenementenvergunning van de Gemeente Rotterdam.

Zaterdag 10 augustus: Blijdorp Festival
Locatie: Roel Langerakpark, Rotterdam
Tijden: 12.00-23.00u (soundcheck tussen 10.00 en 12.00 uur)
Bijzonderheden: continu monitoring
Meer informatie: bekijk de afgegeven evenementenvergunning van de Gemeente Rotterdam.

Vrijdag 16 tot zondag 18 augustus: Zomerterras week 1 van 3
Locatie: Oranjepark, Vlaardingen
Tijden: vrijdag en zaterdag 18.00-24.00u, zondag 12.00-19.00u
Bijzonderheden: continu monitoring
Meer informatie: bekijk de publicatie van de aanvraag door de Gemeente Vlaardingen.

Zaterdag 17 augustus: Rotterdam Rave Festival
Locatie: RDM Werf (buitenterrein Onderzeebootloods), Rotterdam
Tijden: 13.00-23.00u (soundcheck tussen 11.00 en 12.00u)
Bijzonderheden: continu monitoring
Meer informatie: bekijk de afgegeven evenementenvergunning van de Gemeente Rotterdam.

Zaterdag 17 augustus: Milan
Locatie: Zuiderpark, Rotterdam
Tijden: 13.00-22.00u (soundcheck tussen 12.00 en 13.00u)
Bijzonderheden: continu monitoring
Meer informatie: de Gemeente Rotterdam publiceert hier binnenkort de evenementenvergunning.

Zondag 18 augustus: Panorama
Locatie: parkeerterrein Excelsior Stadion, Rotterdam
Tijden: 13.00-22.00u
Bijzonderheden: continu monitoring, nieuwe locatie voor dit evenement
Meer informatie: de Gemeente Rotterdam publiceert hier binnenkort de evenementenvergunning.

Maandag 19 tot donderdag 22 augustus: Eurekaweek
Locatie: diverse locaties in Centrum en Kralingen-Crooswijk, Rotterdam
Tijden: variërend, maximale eindtijd 23.00u.
Bijzonderheden: steekproefsgewijs monitoring met handmetingen
Meer informatie: bekijk hier en hier de evenementenvergunningen van de Gemeente Rotterdam.

Vrijdag 23 tot zondag 25 augustus: Zomerterras week 2 van 3
Locatie: Oranjepark, Vlaardingen
Tijden: vrijdag 18.00-24.00u, zaterdag 15.00-24.00u, zondag 12.00-19.00u
Bijzonderheden: continu monitoring
Meer informatie: bekijk de publicatie van de aanvraag door de Gemeente Vlaardingen.

Vrijdag 23 tot zondag 25 augustus: Dag (weekend) van de Romantische Muziek
Locatie: Het Park bij de Euromast, Rotterdam 
Tijden: vrijdag 16.00-23.00, zaterdag 09.00-23.00, zondag 09.00-21.00u. 
Bijzonderheden: advisering op de geluidsnormen, geen monitoring
Meer informatie: bekijk de afgegeven evenementenvergunning van de Gemeente Rotterdam.

Vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus: Festival Magia
Locatie: Witte de Withstraat/Boomgaardstraat, Rotterdam
Tijden: 13.00-23.00u
Bijzonderheden: continu monitoring, nieuwe locatie voor dit evenement
Meer informatie: de Gemeente Rotterdam publiceert hier binnenkort de evenementenvergunning.

Zaterdag 24 augustus: House of Gods
Locatie: aan het Brielse Meer, Brielle
Tijden: 13.00-23.00u
Bijzonderheden: advisering op de geluidsnormen, geen monitoring
Meer informatie: bekijk het evenementenbeleid van de gemeente Brielle. 

Zaterdag 24 augustus: Vrije Volk Festival
Locatie: Vroesenpark, Rotterdam
Tijden: 13.00-23.00u (soundcheck tussen 12.00 en 13.00u)
Bijzonderheden: continu monitoring
Meer informatie: bekijk de afgegeven evenementenvergunning van de Gemeente Rotterdam.

Zondag 25 augustus: Caribbean/Bhaitik Festival
Locatie: Afrikaanderplein, Rotterdam
Tijden: 13.00-22.00u
Bijzonderheden: continu monitoring
Meer informatie: de Gemeente Rotterdam publiceert hier binnenkort de evenementenvergunning.

Donderdag 29 augustus tot zondag 1 september: Spijkenisse Festival
Locatie: Marktplein, Spijkenisse
Tijden: vrijdag 19.00-24.00u, zaterdag 14.00-24.00u, zondag 13.00-20.00u 
Bijzonderheden: vrijdag en zaterdagmiddag soundcheck. Steekproefsgewijs handmetingen.
Meer informatie: bekijk de afgegeven evenementenvergunning van de Gemeente Nissewaard.

Donderdag 29 tot zaterdag 31 augustus: CuliNESSE
Locatie: Oeverpark, Nesselande
Tijden: donderdag 16.00-23.00u, vrijdag en zaterdag 16.00-23.30u
Bijzonderheden: continu monitoring
Meer informatie: de Gemeente Rotterdam publiceert hier binnenkort de evenementenvergunning.

Vrijdag 30 augustus tot zondag 1 september: Zomerterras week 3 van 3
Locatie: Oranjepark, Vlaardingen
Tijden: vrijdag 18.00-24.00u, zaterdag 12.00-24.00u, zondag 10.00-19.00u
Bijzonderheden: continu monitoring
Meer informatie: bekijk de publicatie van de aanvraag door de Gemeente Vlaardingen.

Zaterdag 31 augustus: Modular Festival
Locatie: Keilecafé, Rotterdam
Tijden: 13.00-23.00u  (soundcheck tussen 11.00 en 12.00u)
Bijzonderheden: continu monitoring
Meer informatie: de Gemeente Rotterdam publiceert hier binnenkort de evenementenvergunning.

Zaterdag 31 augustus: Burchtfeesten Oostvoorne
Locatie: Hofwei en Dorpsplein, Oostvoorne
Tijden: 11.00-23.00u
Bijzonderheden: steekproefsgewijs monitoring met handmetingen
Meer informatie: via de website van de Gemeente Westvoorne. 

Veelgestelde vragen

De meestgestelde vragen over geluidoverlast bij evenementen hebben we op een rij gezet.