DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Burenraad Shell Pernis bij de DCMR

Nieuwsbericht Pernis

Laatst gewijzigd

Op uitnodiging van de DCMR vond de Shell Pernis Burenraad plaats bij de DCMR. De Burenraad is een onafhankelijke overleggroep die vier keer per jaar bijeenkomt. In de raad zitten bewoners van omliggende gemeenten, vertegenwoordigers van Shell Pernis en van de DCMR. Tijdens de bijeenkomsten spreken Shell en de directe omwonenden met elkaar om meer begrip voor elkaar te krijgen.

Aandacht voor gezondheid, veiligheid en milieu

De HSE-manager (Health, Safety & Environment) gaf een uitgebreide toelichting op de ambities van Shell Pernis op het gebied van veiligheid en het voorkomen van incidenten. Aan de hand van grafieken liet hij zien dat het aantal incidenten die in de buurt overlast kunnen veroorzaken al jaren terugloopt. Als kanttekening gaf hij mee dat het zogenaamde fakkelen nooit helemaal te vermijden is. Het fakkelen is een manier om brandbare gassen veilig en milieuverantwoord te verbranden. Dit gebeurt standaard wanneer Shell bijvoorbeeld een raffinaderij stillegt voor onderhoud.

Ontgassen van binnenvaartschepen

DCMR lichtte het onderwerp ‘Varend ontgassen van binnenvaartschepen’ toe. Het verbod op het varend ontgassen van schadelijke stoffen wordt vanaf 2020 langzaam ingevoerd. Het verbod geldt eerst alleen in dichtbevolkte gebieden, maar  moet leiden tot een totaalverbod in 2024. De DCMR adviseert de Task Force van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over deze wetgeving.

Jan Morren – senior vakspecialist Lucht – ging uitgebreid in op de uitdagingen waar de inspectiediensten zich voor gesteld zien. Is er voldoende menskracht en middelen om de wet te handhaven? Wat is de definitie van ‘dichtbevolkt’? En: hoe controleer je of het ook inderdaad om schadelijke stoffen gaat? Er ontstond een levendige discussie, waarbij verschillende leden van de raad actief meedachten en suggesties aandroegen om de wet te kunnen handhaven.   

Bezoek aan de meldkamer

De burenraad bracht ook een bezoek aan de meldkamer. De meldkamer van de DCMR is 24-uur per dag bereikbaar en krijgt jaarlijks zo’n 30.000 meldingen over overlast en milieu-incidenten in het Rijmondgebied.

Een meldkamermedewerker vertelde hoe de DCMR de luchtkwaliteit en de uitstoot van schadelijke stoffen door de industrie in de gaten houdt. Veel interesse was er voor het E-nose netwerk: een netwerk van meer dan 250 elektronische neuzen, die voortdurend de lucht in het Rijnmondgebied monitort. Wanneer de neuzen een verandering in de lucht registreren, wordt de meldkamer automatisch gewaarschuwd. Het is slechts één van de manieren waarop de meldkamer de omgeving controleert.