DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geluidsmetingen tijdens evenementen in september

Nieuwsbericht Meerdere wijken

Laatst gewijzigd

De zomermaanden worden getypeerd door de veelheid en variatie aan evenementen. Ook in de maand september is door de gemeenten in het Rijnmondgebied een groot aantal evenementenvergunningen verleend. Bij onderstaande evenementen is de DCMR als milieudienst betrokken in de geluidsmonitoring.

Hoge geluidsnormen

We zorgen ervoor dat de organisatoren (en geluidstechnici) van deze evenementen zich aan de geluidsnormen uit de evenementenvergunning houden. Deze normen zijn hoger dan de normen voor ‘standaard’ horeca, omdat een evenement per definitie een uitzonderingssituatie is. Met geluidsnormen voor dB(A) en dB(C) proberen we zowel muziekgeluid als bastonen aan een acceptabel overlastniveau te laten voldoen. Als u de normen te hoog vindt, kunt u bij de gemeente bezwaar maken tegen evenementenvergunningen.

Het is haast onvermijdelijk dat een evenement hoorbaar is in de directe omgeving: daarom is een organisator verplicht tijdig een bewonersbrief te verspreiden. Zo kunt u eventueel rekening houden met de te verwachten overlast. Welke straten ten minste geïnformeerd moeten worden, staat in de vergunning. Ook geldt voor de meeste evenementen een eindtijd van 23.00u. Hier wordt alleen bij uitzondering van afgeweken.

Heeft melden zin?

Dat tot op zekere hoogte geaccepteerd wordt dat evenementen geluidsoverlast geven, betekent niet dat er niets met uw melding(en) gebeurt. De DCMR geeft het aantal meldingen altijd door aan de gemeente. Zij evalueert met de organisator en alle betrokken diensten het evenement. Hierbij worden ook de monitoringsresultaten en overlastbevindingen van de DCMR besproken. De gemeente kan aan de organisator maatregelen opleggen voor een volgend evenement. Wij ontvangen uw melding bij voorkeur via het online formulier.

Onze rol

De gemeente geeft na raadpleging van verschillende diensten een evenementenvergunning af voor een evenement. Er worden verschillende aspecten gecontroleerd, zoals de openbare orde en verkeers- en bouwveiligheid. De DCMR houdt zich bij evenementen specifiek en alleen bezig met het geluid. Bij grote evenementen adviseren onze geluidsdeskundigen. En houden onze inspecteurs toezicht op de naleving van de geluidsvoorschriften.

Onze inspecteurs meten zowel muziekgeluid, dB(A) als het geluidsniveau van de bassen, dB(C). Dit doen zij op de evenementenlocatie zelf én bij woningen in de directe omgeving. Met die metingen wordt gecontroleerd of de geluidgrenswaarden uit de vergunning worden nageleefd. Bij overschrijding wordt de organisator aangesproken en moet het geluidsniveau verlaagd worden.

Wanneer tijdens het evenement blijkt dat wel aan de normen voldaan wordt, maar er alsnog erg veel overlast in de omgeving is, zullen onze inspecteurs overleggen met de gemeente en geluidstechnici van het evenement. Als vergunningverlener kan de gemeente er dan voor kiezen de normen te verlagen, die onze inspecteurs op hun beurt dan weer zullen handhaven. Een geluidstechnicus kan bijvoorbeeld specifieke overlast gevende frequenties reduceren. Het geluid zal hiermee niet volledig verdwijnen, maar de meest storende tonen worden mogelijk wel minder hinderlijk.

Bij de volgende evenementen in september is DCMR betrokken in de geluidsmonitoring:

Dinsdag 3 tot zondag 8 september: KINO/Pathé Summer Nights
Locatie: Henegouwerplein, Rotterdam
Tijden: 19.30 tot 23.00 uur
Bijzonderheden: filmfestival met voorafgaand aan de film muziek. DCMR heeft geadviseerd op de geluidsnormen, maar zal geen toezicht houden.
Meer informatie: bekijk de afgegeven evenementenvergunning van de Gemeente Rotterdam.

Vrijdag 6 tot zondag 8 september: Toost Foodtruck Festival XL en Samenloop voor Hoop
Locatie: Berkel en Rodenrijs nabij Annie M.G. Schmidtpark, Lansingerland
Tijden: vrijdag 16.00 – 23.00 uur, zaterdag 12.00 – 23.00 uur en zondag 13.00 – 21.00 uur.
Bijzonderheden: foodtruckfestival met muziek en gelijktijdig 24 uurs estafetteloop met muziek. DCMR heeft geadviseerd op de geluidsnormen, maar zal geen toezicht houden.
Meer informatie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-212046.html

Vrijdag 6 tot zondag 8 september: Wereldhavendagen en Nacht van de Kaap Rotterdam
Locatie: Katendrecht, Wilhelminapier, Maritiem Museum, Havengebied Rotterdam
Tijden: 17.00 – 00.30 uur (soundcheck tussen 13.00 en 17.00 uur)
Bijzonderheden: zaterdag afsluitend vuurwerk, continu monitoring bij buitenpodia Nacht van de Kaap, binnenevenementen gaan door tot 04.00 uur.
Meer informatie: de Gemeente Rotterdam publiceert binnenkort de evenementenvergunningen.

Zaterdag 7 september: Senc Senc Senc
Locatie: Beachclub Royal, Hoek van Holland
Tijd: 13.00 – 02.00 uur (soundcheck tussen 11.00 en 13.00 uur)
Bijzonderheden: dansfestival op het strand met 1 podium, continu monitoring
Meer informatie: de Gemeente Rotterdam publiceert binnenkort de evenementenvergunning.

Vrijdag 13 tot zaterdag 14 september: Opperdepop Festival
Locatie: Annie M.G. Schmidtpark, Bergschenhoek, Lansingerland
Tijden: 12.00 – 24.00 uur (soundcheck tussen 11.00 en 12.00 uur)
Bijzonderheden: foodtruckfestival met muziek, continu monitoring

Zaterdag 14 september: Baroeg Open Air
Locatie: Zuiderpark, Rotterdam
Tijden: 12.00-22.30u (soundcheck tussen 10.30 en 12.00 uur)
Bijzonderheden: hardrockfestival met 3 podia, continu monitoring
Meer informatie: bekijk de afgegeven evenementenvergunning van de Gemeente Rotterdam.

Zondag 15 september: POW! WOW!
Locatie: Afrikaanderplein, Rotterdam
Tijden: 13.00 – 23.00 uur (geen soundcheck vooraf, vanaf 15.00 uur iets harder)
Bijzonderheden: Street Art event met muziek met continu monitoring
Meer informatie: bekijk de afgegeven evenementenvergunning van de Gemeente Rotterdam.

Vrijdag 20 tot zondag 22 september: Djemaa el Fna
Locatie: Museumpark, Rotterdam
Tijden: vrijdag 17.00 – 23.00 uur, zaterdag 13.00 – 23.00 uur en zondag 13.00 – 22.00 uur.
Bijzonderheden: eetfestival met muziek. DCMR heeft geadviseerd op de geluidsnormen, maar zal geen toezicht houden.
Meer informatie: bekijk de afgegeven evenementenvergunning van de Gemeente Rotterdam.

Zaterdag 21 september: A Day At The Park
Locatie: Kralingse Bos, Rotterdam
Tijden: 12.00 – 23.00 uur (soundcheck tussen 10.00 en 12.00u)
Bijzonderheden: Dansfestival met continu monitoring, nieuw evenement
Meer informatie: de Gemeente Rotterdam publiceert binnenkort de evenementenvergunning.

Zaterdag 21 september: Tik Tak Festival
Locatie: Lloyd Multiplein, Rotterdam
Tijden: 12.00 – 23.00 uur (soundcheck tussen 10.00 en 12.00u)
Bijzonderheden: continu monitoring, nieuw evenement
Meer informatie: de Gemeente Rotterdam publiceert binnenkort de evenementenvergunning.

Donderdag 26 tot zondag 29 september: Brandersfeesten met kermis
Locatie: Stadserf en centrum Schiedam
Tijden: donderdag 13.00 – 23.00 uur, vrijdag/zaterdag 13.00 – 24.00 uur, zondag 13.00 – 21.00 uur
Bijzonderheden: steekproefsgewijs controle met handmetingen, afsluitend vuurwerk
Meer informatie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-197487.html

Vrijdag 27 tot zondag 29 september: Pride Rotterdam: met Pridewalk en Keerweer Parade
Locatie: podia op Schouwburgplein en Keerweer
Tijden: schouwburgplein zaterdag 13.00 – 23.00 uur, zondag 11.00 – 18.00 uur, keerweer parade vrijdag 17.00 – 23.00 uur, zaterdag 21.00 – 23.00 uur en zondag 12.00 – 23.00 uur.
Bijzonderheden: week van festiviteiten (voornamelijk binnen), buitenpodia continu monitoring
Meer informatie: de Gemeente Rotterdam publiceert binnenkort de evenementenvergunning.

Zaterdag 28 september: Griendpop
Locatie: Rhoon/Albrandswaard
Tijden: 19.00 – 01.00 uur.
Bijzonderheden: pop/rockfestival met continu monitoring

Veelgestelde vragen

De meestgestelde vragen over geluidoverlast bij evenementen hebben we op een rij gezet.