DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Laatste werkzaamheden herinrichting en sanering Oeverbos-Oost Vlaardingen vandaag van start

Nieuwsbericht Vlaardingen

Laatst gewijzigd

In Vlaardingen werkt Staatsbosbeheer aan de herinrichting van het oostelijk deel van het Oeverbos. De afsluitende werkzaamheden starten vandaag met het verwijderen van de bestaande grasmat.

Vervolgens wordt schone teelaarde aangebracht uit het tijdelijk gronddepot bij het Binnenbospad. Tot slot wordt opnieuw gras gezaaid. Er wordt intensief gecontroleerd op de aanwezigheid van grotere puinresten aan het oppervlak.

Tijdens de werkzaamheden, die naar verwachting vier weken duren, zijn de speel- en ligweiden niet voor recreatief gebruik beschikbaar.

Eerder werd onderzoek gedaan door Staatsbosbeheer en de DCMR naar de aanwezigheid van puin en asbest. Het puin- en asbestgehalte is onder de wettelijke norm.

Meer informatie is te vinden op de website van Staatsbosbeheer.