DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Onderzoek naar lood bij kinderspeelplaatsen afgerond

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Laatst gewijzigd

Kinderen vormen een kwetsbare groep als het gaat om lood. In opdracht van provincie Zuid-Holland, onderzocht de DCMR daarom afgelopen half jaar, het blootstellingsrisico aan lood in de bodem van 266 kinderspeelplaatsen in het Rijnmondgebied. Uit het onderzoek blijkt dat bij circa 95% van de onderzochte kinderspeelplaatsen geen maatregelen nodig zijn. Bij 15 speelplaatsen is de bodemkwaliteit matig en zijn op termijn maatregelen nodig.

Focus onderzoek

Het onderzoek richtte zich op kinderspeelplaatsen die liggen in gebieden met een grotere kans op een verhoogd loodgehalte. Uit het onderzoek bleek dat bij 178 van deze 266 kinderspeelplaatsen kinderen in contact konden komen met de bodem. Bij de andere 88 speelplaatsen was de bodem afgedicht met bijvoorbeeld speeltegels. Bij de 178 speelplaatsen is daarom ook bodemonderzoek verricht.

Resultaat onderzoek

Bij 15 van deze 178 onderzochte speelplaatsen is de bodemkwaliteit als matig beoordeeld. De gemeente en de DCMR bekijken samen met welke maatregelen de blootstelling aan lood in de grond op deze speelplaatsen verder kan worden verminderd. De maatregelen kunnen dan bijvoorbeeld tijdens regulier onderhoud of herinrichting worden uitgevoerd.

Herinrichting

Mochten gemeenten in de toekomst kinderspeelplaatsen willen herinrichten of vergroenen, zullen gemeenten rekening houden met de eventuele kans op blootstelling aan lood in de bodem. Als het nodig is wordt er een bodemonderzoek uitgevoerd.

Lood in de bodem

De bodem in Zuid-Holland is een stuk schoner dan vroeger. Toch is de grond nog niet overal schoon. Door huishoudelijk en industrieel gebruik in het verleden komt lood op verschillende plekken voor in de bodem. Als kinderen op die grond spelen kunnen zij lood binnenkrijgen. Inname van lood kan nadelige effecten hebben op de gezondheid. Kinderen van nul tot zes jaar lopen hierbij het meeste risico.

Blootstelling verminderen

In het algemeen adviseert de GGD de volgende gebruiksadviezen te volgen waardoor de blootstelling aan lood wordt verminderd:
•    Laat kinderen hun handen wassen na het buitenspelen.
•    Laat kinderen niet op onbedekte verontreinigde bodem (‘kale bodem’) spelen. Bedek de bodem in uw tuin met gras, struiken of vaste planten. Een kunstgrasmat of bestrating, het liefst waterdoorlatend, zorgen ook voor een goede bedekking.
•    Kies voor een zandbak met schoon zand.
•    Kweek groenten en fruit in plantenbakken met schone grond (potgrond of tuinaarde).
•    Was zelfgekweekte groenten en fruit grondig.
•    Was uw handen na het tuinieren in eigen tuin en voor het eten.
•    Ga de inloop van grond in huis tegen door schoenen te vegen, of ze uit te doen bij het naar binnen lopen.
•    Stofzuig of dweil regelmatig uw huis.

Meer informatie

Het RIVM geeft advies over lood in de bodem. De GGD geeft een toelichting op lood in de bodem en gezondheid.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft over het onderzoek, kunt u ons op werkdagen tussen 10 en 12 uur bellen op telefoonnummer 010 246 8140 of een e-mail sturen naar info@dcmr.nl.
Heeft u vragen over gezondheid dan kunt u bellen met de GGD Rotterdam-Rijnmond, Team Gezondheid en Milieu op telefoonnummer 010 433 9894.