DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

DCMR grijpt in bij illegale lozing afvalwater Rotterdams restaurant

Nieuwsbericht Rotterdam

Laatst gewijzigd

Begin augustus kreeg de DCMR een melding dat een Rotterdamse restaurant mogelijk illegaal vet loosde in het omliggende bos. Bij nadere inspectie bleek dat inderdaad via een afvoerslang een vetachtige substantie het bos in liep. De DCMR stelde hierop een strafrechtelijk en een bestuursrechtelijk onderzoek in.

Bodemverontreiniging door illegaal lozen afvalwater

Uit het onderzoek bleek  dat het restaurant niet aangesloten was op het riool. Dit is verplicht volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het restaurant maakte gebruik van een beerput waarin het afvalwater uit de keuken en de toiletten werd opgevangen. Wanneer de put vol was, loosde het restaurant de inhoud met enige regelmaat uit nood in het bos. Hiermee overtrad de eigenaar de wet Milieubeheer en de wet Bodembescherming. Ook is mogelijk bodemverontreiniging ontstaan.

Maatregelen

DCMR legde het restaurant een last onder dwangsom op voor het stoppen met het lozen van afvalwater  in de bosjes, het verplicht aansluiten op het riool en het gebruiken van een vetafscheider voor het vethoudend afvalwater. Een dwangsom dient om een overtreding ongedaan te maken, dan wel een herhaling van een overtreding te voorkomen.

Het restaurant kreeg het advies om snel een vergunning aan te vragen voor aansluiting op het riool en om bodemonderzoek te laten doen.

Sancties

Wanneer bedrijven de instructies van de milieu-inspecteurs niet opvolgen, kan de DCMR verschillende sancties opleggen. Dit kan het verbeuren van de dwangsom zijn of in het uiterste geval sluiting van het bedrijf.

 “In dit geval was dat niet nodig. Tijdens onze wekelijkse vervolgcontroles bleek dat de eigenaar al onze adviezen opvolgde. Hij nam alle maatregelen om de overtredingen op te lossen en schakelde een bodemonderzoeksbureau in. Hij hield ons op de hoogte van de werkzaamheden via foto’s en kopieën van opdrachtbonnen”.

De eigenaar sloot het restaurant binnen een maand na de melding aan op het riool en plaatste een vetafscheider. Eind oktober – nog geen twee maanden na de melding - vonden de laatste controles plaats. Omdat de eigenaar niet langer in overtreding was, trok de DCMR de last onder dwangsom in.

Voor het lozen van het afvalwater in het bos is proces-verbaal opgemaakt.

Tegengaan illegale lozingen

Het is belangrijk om het illegaal lozen van afvalwater en vet tegen te gaan. Het is schadelijk voor de gezondheid van mens en milieu, en kan verstoppingen in de riolering veroorzaken. Bij hevige regenval ontstaat hierdoor veel overlast, omdat het water niet weg kan. Er kan zelfs een overstort naar een oppervlaktewater ontstaan, waardoor er vissterfte optreedt.