DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Toezicht op Zeeuwse risicovolle bedrijven

Nieuwsbericht Provincie Zeeland

Laatst gewijzigd

Sinds 1 oktober 2019 zijn de vergunningverleners en inspecteurs die toezicht houden op de Zeeuwse risicovolle bedrijven bij DCMR in dienst. DCMR is sinds 1 juli 2017 verantwoordelijk voor vergunningverlening, toezicht en handhaving bij deze bedrijven.

Op 1 juli 2017 heeft provincie Zeeland, bevoegd gezag voor de Zeeuwse risicovolle bedrijven, door een landelijke wijziging van het Besluit omgevingsrecht, de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving voor het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) en de milieuwetgeving bij deze risicovolle bedrijven ondergebracht bij ons. Eerder voerde de RUD Zeeland deze taken uit voor de provincie.

24 bedrijven

In Zeeland zijn er 22 Brzo-bedrijven, waarvan Dow in Terneuzen waarschijnlijk de bekendste is, en zijn er nog twee grote chemiebedrijven. Ook voor deze bedrijven doet DCMR in opdracht van de provincie Zeeland de vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Standplaats Terneuzen

Onze nieuwe collega’s blijven werken vanuit Terneuzen. Er zal zo nu en dan over en weer worden gependeld. Ook gaan collega’s uit Schiedam op vaste dagen in Terneuzen werken.

In dit filmpje wordt uitgelegd hoe het toezicht op de risicovolle bedrijven is geregeld in Nederland.