DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Vergunning voor proef voor het ontgassen van schepen verleend

Nieuwsbericht Provincie Zeeland

Laatst gewijzigd

DCMR verleent vandaag namens provincie Zeeland een omgevingsvergunning aan Oiltanking Terneuzen voor een proef voor het ontgassen van binnenvaartschepen via een dampverwerkingsinstallatie. In Zeeland zijn zulke installaties nog niet beschikbaar. Met deze vergunning gaat dat nu veranderen. Dat is goed nieuws voor het ontgassingsdossier.

Binnenvaartschepen die overtollige dampen kwijt willen, kunnen deze via een dampverwerkingsinstallatie laten verwerken. Hoe dichterbij die installatie is, hoe eerder een schip er gebruik van maakt. Gedeputeerde Dick van der Velde, provincie Zeeland: “Het verlenen van de vergunning voor de proef bij Oiltanking Terneuzen is een belangrijke stap. Met de proef komt de oplossing voor het terugdringen van het varend ontgassen in Zeeland een stuk dichterbij. Hiermee nemen de DCMR en provincie Zeeland verantwoordelijkheid in dit dossier. Ook is het goed dat bedrijven investeren in dit soort installaties. Ik ben daar blij mee.”

In de provinciale omgevingsverordening is een verbod opgenomen voor binnenvaartschepen om (product)dampen van schadelijke stoffen, zoals benzeen, vanuit de scheepsruimen naar de buitenlucht te ventileren (het zogenaamde ontgassen). Sinds 1 juli 2018 moeten binnenvaartschepen de dampen via een walinstallatie laten verwerken. In Zeeland zijn zulke walinstallaties nog niet beschikbaar. Dat kan nu veranderen. Binnenvaartschepen moeten voor een installatie nu nog naar Antwerpen, Moerdijk of Rotterdam varen.