DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

DCMR voert voorcontroles vuurwerkverkooppunten uit

Nieuwsbericht Meerdere wijken

Laatst gewijzigd

Nog even en er mag weer vuurwerk worden afgestoken. Verkopers maken hun opslagruimtes in orde en krijgen langzaam de eerste voorraden vuurwerk binnen. Net als voorgaande jaren controleert de DCMR verkooppunten in de regio om te kijken of deze aan de veiligheidseisen en voorschriften voldoen. Het grootste deel van de controles is inmiddels afgerond. Slechts bij één verkooppunt was niet alles in orde.

Voorcontroles

Voor de opslag en verkoop van vuurwerk zijn de veiligheidseisen zeer streng. Daarom bezoeken inspectieteams van de DCMR in oktober en november vuurwerkverkooppunten in de regio Rijnmond en voeren voorcontroles uit. Tijdens deze voorcontroles wordt gekeken of de vuurwerkverkooppunten met name bouwkundig aan alle veiligheidsvoorschriften voldoen.

Bunkers, sprinklers en brandmeldinstallaties

Zo moet de brandwerendheid van de bunker waarin het vuurwerk wordt opgeslagen in orde zijn. Alle  sprinklers en brandmeldinstallaties worden gecontroleerd. Wanneer er nog vuurwerk ligt, wordt gekeken of dit volgens de voorschriften is opgeslagen.

Nut en noodzaak

De verkopers weten dat ze controlebezoek van onze inspectieteams krijgen. Ze hebben de zaken over het algemeen goed op orde. Dat de controles jaarlijks terugkeren, heeft daarbij zeker een positief effect. Dit jaar is er slechts bij één verkooppunt geconstateerd dat er zaken niet in orde waren. De geconstateerde gebreken zijn ondertussen verholpen.

Toezicht tijdens verkoopdagen

Ook tijdens de verkoopdagen in december voert de DCMR controles uit, waarbij alle verkooppunten worden bezocht. Er wordt dan met name gecontroleerd of het vuurwerk ook correct en veilig opgeslagen is. Om de verkopers hierbij te helpen, heeft de DCMR de checklist Velige Vuurwerkverkoop ontwikkeld, die vorig jaar voor het eerst is ingezet.

De checklist lijkt het naleven van de regels positief te beïnvloeden. Het aantal kleine en hardnekkige overtredingen bij vuurwerkverkooppunten is in 2018 met bijna 50% gedaald ten opzichte van 2017.