DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Luchtkwaliteit steeds beter

Nieuwsbericht Nederland

Laatst gewijzigd

Europees beleid om de luchtkwaliteit te verbeteren leidt tot een veel lagere uitstoot van ongezonde lucht. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

De Milieudienst DCMR leverde zijn bijdrage door sinds de jaren '70 in milieuvergunningen van bedrijven steeds strengere normen toe te passen en daar ook strikt op te handhaven. We nemen Best Beschikbare Technieken zodra ze beschikbaar zijn in de vergunning op en adviseren de Rijksoverheid over beleidsmaatregelen voor de verbetering van luchtkwaliteit. DCMR zet onderzoek en monitoring in om de uitstoot te volgen. Met als doel te zorgen voor een veilig, duurzaam en schoon leefklimaat.

Ook het luchtmeetnet van de DCMR levert al 50 jaar belangrijke informatie voor het monitoren van de luchtkwaliteit in de regio Rijnmond. Het netwerk vormt een belangrijke aanvulling op het landelijke luchtmeetnet van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Lees hier meer over het onderzoek van het RIVM en de resultaten.