DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Testen vuurwerk stopt op Schietbaan Europoort

Nieuwsbericht Westvoorne

Laatst gewijzigd

De Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) stopt met het testen van consumentenvuurwerk op Schietbaan Europoort in Rotterdam. Het testen zorgde voor veel geluidoverlast bij inwoners uit gemeente Westvoorne.

Bij recente geluidmetingen stelde de DCMR vast dat de testen de geluidnormen overschreden en verder testen binnen de regels onmogelijk was. Mogelijk wordt er volgend jaar nog kindervuurwerk getest, wat binnen de geluidnormen van de vergunning valt.

Vuurwerk testen

IL&T heeft als landelijke taak te controleren of consumentenvuurwerk aan de Europese eisen voldoet die aan dit vuurwerk worden gesteld. Dit gebeurde al geruime tijd van oktober tot en met december op Schietbaan Europoort in de buurt van Oostvoorne. Doordat de laatste jaren het consumentenvuurwerk steeds zwaarder werd, nam ook de geluidsoverlast voor de omwonenden toe.

Geluidnormen

Op verzoek van de gemeente Westvoorne deed de DCMR onderzoek naar de overlast. Hieruit bleek dat de geluidsnormen bij het testen van vuurwerk werden overschreden, ondanks inspanningen van de IL&T om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

De IL&T kon niet voldoen aan de geluidnormen uit de vergunning voor de schietbaan, die de DCMR opstelde in opdracht van de gemeente Rotterdam. Ook wees het onderzoek uit dat het echt onmogelijk was om nog binnen de regelgeving het vuurwerk te blijven testen op de huidige locatie.

Veiligheid

Het is belangrijk dat de IL&T het vuurwerk test. Voldoet het geteste vuurwerk niet aan de normen dan mag het niet worden verkocht. Hiermee wordt de consumentenveiligheid bevorderd.

De berichtgeving over de nieuwe testlocatie vindt u op de website van IL&T.