DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Weer regulier toezicht bij Shell Raffinaderij in Rotterdam

Nieuwsbericht Pernis

Laatst gewijzigd

DCMR houdt weer regulier toezicht bij de Shell Raffinaderij in Rotterdam. Begin 2018 was het bedrijf onder verscherpt toezicht geplaatst door provincie Zuid-Holland naar aanleiding van incidenten in de zomer van 2017.

Beëindiging verscherpt toezicht

Shell is onder het verscherpt toezicht regime veelvuldig door de DCMR (onaangekondigd) geïnspecteerd. Hierbij constateerden onze inspecteurs geen overtredingen. We kregen door de extra inspecties ook meer inzicht in het bedrijf. Hierdoor hebben we zaken kunnen bijsturen. Daarnaast deed de DCMR een verdiepend onderzoek naar de oorzaken van de incidenten. Ook hier heeft het bedrijf adequaat op gehandeld. Tot op heden zijn er geen grote incidenten meer geweest.
Ook liet het veiligheidscultuuronderzoek, dat onderzoeksbureau TNO onder het regime uitvoerde, een goede score zien. In het algemeen gold dat de bereidheid tot medewerking van Shell groot was. Belangrijke redenen waarom provincie Zuid-Holland besloot het verscherpt toezicht te beëindigen en weer over te gaan naar regulier toezicht.

Maatregelen overige instanties

Door de Zeehavenpolitie is, in samenwerking met de DCMR en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar de incidenten bij Shell. Dit onderzoek is afgerond. Het onderzoek ligt ter beoordeling bij het Openbaar Ministerie.

Eerdere berichtgeving over de incidenten en ons toezicht bij Shell vindt u in het dossier op onze website.