DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Start leergroep Energiebesparing bij Zorginstellingen groot succes

Nieuwsbericht Meerdere wijken

Laatst gewijzigd

Op 19 november jl. vond de startbijeenkomst van de leergroep Energiebesparing bij Zorginstellingen plaats. Met de leergroep helpt de DCMR zorginstellingen te voldoen aan de wettelijke verplichtingen over energiebesparing. 80% van de zorginstellingen binnen onze regio heeft zich aangemeld. Daarmee is de leergroep een groot succes.

Leergroep Energiebesparing

De ervaring leert dat zorginstellingen vaak aanlopen tegen praktische uitvoeringsproblemen bij het realiseren van energiebesparende maatregelen. Dit was dan ook de aanleiding om alle regionale zorggroepen uit te nodigen voor de leergroep Energiebesparing. 25 van de 40 zorggroepen (waaronder 5 van de 7 ziekenhuizen) hebben de uitnodiging geaccepteerd, waardoor 193 van de 240 zorginstellingen zijn aangehaakt bij de leergroep.

Met de leergroep wil de DCMR kennis en handvaten aandragen om instellingen te helpen bij energiebesparing, maar ze ook stimuleren om bovenwettelijke maatregelen te nemen. Immers, wettelijke maatregelen zijn slechts gebaseerd op een terugverdientijd van vijf jaar en zorginstellingen hebben een langere termijn planning.

Kick-off

Tijdens de startbijeenkomst werden vooral gedachten en ervaringen uitgewisseld. Het blijkt dat  organisaties niet altijd goed weten waar ze moeten beginnen bij het nemen van energiebesparende maatregelen en het verduurzamen van gebouwen. Dat er ook veel winst behaald kan worden zonder heel ingrijpende maatregelen te nemen, was het onderwerp van een presentatie over het goed afstellen van alle onderdelen van een Gebouwbeheersysteem. Denk hierbij bijvoorbeeld aan klimaatinstallaties, registratiesystemen en verlichting.

Onderzoek laat zien dat het goed inregelen van de apparatuur al gemiddeld 25% energiebesparing oplevert, zonder aan comfort in te boeten. Uitschieters laten zien dat dit zelfs een besparing van meer dan 40% kan opleveren. Dit geldt zowel voor nieuwe als oudere gebouwen.

De middag werd afgesloten met een bezoek aan de meldkamer en het luchtmeetlab van de DCMR. Om zo de zorginstellingen ook eens een kijkje in de keuken van de DCMR te geven.

“Nogmaals dank voor de uitnodiging voor de bijeenkomst met de zorginstellingen. Het was een leuke en interessante bijeenkomst” (ASVZ).

“Een goede middag deze bijeenkomst. Goed en informatief om ook eens een keer bij jullie in de keuken te kijken!” (Aafje zorggroep).

Vervolg

De reacties op de eerste bijeenkomst waren enthousiast. Onderwerpen die voor de volgende leergroepbijeenkomsten op het programma staan, zijn onder andere: Hoe maak je een routekaart naar energie-neutraal? Wat is de visie van de gemeentes op met name warmte, en hoe kan je als  zorginstelling hierop anticiperen? Hoe verander je het gedrag van je medewerkers en kom je van plan tot uitvoering? En hoe kun je de CO2-uitstoot die bij een zorginstelling wordt veroorzaakt door vervoer (22%) terugdringen? De tweede bijeenkomst vindt volgend jaar april plaats bij Aafje in Rotterdam.  

In het voorjaar van 2020 start de DCMR met een soortgelijke leergroep voor de onderwijsinstellingen.