DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Meer fijnstof door vuurwerk

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Laatst gewijzigd

Tijdens de jaarwisseling zijn er pieken in de concentraties fijnstof door het afsteken van vuurwerk. De pieken waren hoger dan de afgelopen jaren.

Dit jaar duurde het meer dan twee uur voordat de concentraties weer gedaald waren tot het normale niveau. Dit werd veroorzaakt door de lage windsnelheden en de aanwezige mist. Op www.luchtmeetnet.nl is het verloop van de concentratie fijnstof goed zichtbaar.

De DCMR meet van uur tot uur de concentraties van fijnstof op een aantal meetpunten in de regio. Fijnstof is een verzamelnaam voor zeer fijne stofdeeltjes die de lucht verontreinigen. Bij inademen kunnen deze stofdeeltjes tot diep in de longen komen. 


Pieken

In Rotterdam aan de Zwartewaalstraat mat de DCMR de hoogste piek van 995 µg/m3 (microgram fijnstof per kubieke meter). Vorig jaar was dit 1024 µg/m3. Het effect van de vuurwerkvrije zones in Rotterdam is niet te volgen op het luchtmeetnet, doordat de meetpunten niet in of naast deze zones staan. 


Weersomstandigheden

Rond de jaarwisseling was het droog en mistig op de meeste plaatsen en stond er een zwakke wind. De wind zorgt ervoor dat het fijnstof snel wordt verspreid en dat de hoge concentraties snel dalen. Weersomstandigheden spelen een belangrijke rol bij de effecten van vuurwerk op de luchtkwaliteit. Bij mistig, koud en windstil weer zijn de concentraties hoger. Bij harde wind wordt de vervuiling snel verdund en verdreven en zijn de concentraties lager. Ook de hoeveelheid en het soort vuurwerk spelen een rol. Vuurpijlen die hoog in de lucht ontploffen, zorgen voor minder vervuiling in de lagere luchtlagen dan knalvuurwerk op de grond. 


www.luchtmeetnet.nl

Kijk op het landelijke luchtmeetnet voor de gemiddelde uurwaarden van de afgelopen week per meetpunt, of de app ‘mijn luchtkwaliteit’. De concentratie fijnstof in het Rijnmondgebied is te zien door te selecteren op PM 10. Op het landelijk meetnet is te zien dat op veel meetpunten in Nederland de nieuwjaarspiek fijnstof duidelijk zichtbaar is. De hoogte is afhankelijk van plaats en weersinvloeden.