DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Burenraad DuPont en Chemours te gast bij DCMR

Nieuwsbericht Dordrecht

Laatst gewijzigd

Op uitnodiging van de DCMR was de Burenraad DuPont en Chemours dinsdag 11 februari te gast bij de DCMR. Burenraad leden wilden graag meer weten over ons werk in het algemeen en specifiek bij Chemours.

Stand van zaken Chemours

Na een korte eigen besloten bijeenkomst van de Burenraad zelf, gaven wij toelichting op ons werk met speciale aandacht voor het toezicht op en de vergunningverlening voor risicovolle bedrijven. Ook was er extra aandacht voor het verscherpt toezicht waaronder Chemours staat dat onder andere betekent dat we meer (onaangekondigd) inspecteren. Daan Molenaar, afdelingshoofd Inspectie en Handhaving: “Mooi om te zien dat zowel de DCMR als de Burenraad hechten aan transparante communicatie en elkaar scherp houden!”.

Bezoek aan de meldkamer

De Burenraad bracht ook een bezoek aan de meldkamer. De meldkamer van de DCMR is het hele jaar 24/7 bereikbaar voor meldingen van milieu-overlast en milieu-incidenten. Casparus Hensen, coördinator van de meldkamer, vertelde over de rol van het milieupiket - onze collega’s die erop uitgaan bij overlast of een incident - en de inzet van e-noses in de hele provincie om op een vroeg moment veranderingen in de luchtkwaliteit te signaleren.

Over de Burenraad DuPont en Chemours

De Burenraad is een onafhankelijk orgaan bestaande uit ongebonden inwoners uit de regio Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht. De Burenraad heeft als primaire taak om de relatie tussen DuPont en Chemours en de lokale samenleving te versterken. De Burenraad komt vier keer per jaar bij elkaar.

Meer informatie

Op onze website hebben wij een dossier over DuPont en Chemours. Ook is er meer informatie te vinden over de andere risicovolle bedrijven in de provincie Zuid-Holland. Wilt u meer weten over het toezicht op risicovolle bedrijven in Nederland en hoe dit is georganiseerd dan kunt u dit korte animatiefilmpje bekijken.

Bezoek van de Burenraad DuPont en Chemours aan de DCMR