DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Innovatieve opsporing natte koeltorens

Nieuwsbericht Meerdere wijken

Laatst gewijzigd

In 2020 zet DCMR in op het opsporen van nieuwe locaties met natte koeltorens. Hierbij worden nieuwe technieken ingezet en verschillende databestanden met elkaar gecombineerd.

Natte koeltorens

Natte koeltorens worden gebruikt voor de afkoeling van een gebouw of een industrieel proces. Bij slecht onderhoud of gebruik kan de koeltoren een bron van legionella vormen. Goede registratie en goed toezicht zorgen ervoor dat DCMR sneller kan ingrijpen bij een besmette koeltoren. Het is daarom belangrijk om te weten waar de natte koeltorens staan.

Meldplicht

Bedrijven en instellingen die een natte koeltoren gebruiken moeten dit melden bij DCMR. Helaas gebeurt dit niet altijd. In het Rijnmondgebied heeft de DCMR in 2018 en 2019 alle bekende locaties met natte koeltorens gecontroleerd. In 2020 worden alle bekende locaties bij de Industrie gecontroleerd. DCMR vermoedt echter dat het aantal niet gemelde locaties met natte koeltorens even groot is als het aantal gemelde locaties.

Koppelen van data en technieken

Het opsporen en registeren van de natte koeltorens is een lastige klus, omdat de installaties vaak niet of nauwelijks zichtbaar zijn. Om de onbekende koeltorens op te sporen gaat DCMR satellietbeelden, radardata en luchtfoto’s inzetten. Ook worden  technieken gebruikt zoals het omzetten van rasterdata naar objecten. We werken hierbij samen met externe bureaus. Met hun input en door het koppelen van verschillende data kunnen onbekende natte koeltorens worden opgespoord.

Belang van opsporing en inspectie

Natte koeltorens staan bekend als een belangrijke besmettingsbron van legionella. Tijdens het koelen van gebouwen vernevelen koeltorens water, dat zich als een lichte mist verspreidt. Via deze nevel kunnen legionellabacteriën eenvoudig in de lucht terechtkomen. Mensen kunnen besmet worden door de lucht in te ademen. Besmetting met legionella kan leiden tot een legionellalongontsteking. Dit wordt ook wel de veteranenziekte genoemd. Deze ernstige vorm van longontsteking kan blijvende effecten op de gezondheid hebben. Het is daarom belangrijk te weten waar de natte koeltorens staan.

Ik vermoed (of weet) de locatie van een natte koeltoren. Waar kan ik dat melden?

Vermoedt u dat er in uw buurt een natte koeltoren staat? Neem dan contact op met DCMR via info@dcmr.nl, Wanneer de natte koeltoren bij ons onbekend is, dan bezoeken onze inspecteurs het bedrijf. Zij controleren of het bedrijf er alles aan doet om de risico's voor de omgeving voorkomen.