DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Schone Lucht Akkoord

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Laatst gewijzigd

In januari tekenden 6 provincies en 39 gemeentes het Schone Lucht Akkoord. Het doel van het akkoord is om gezondheidsschade door luchtvervuiling met de helft te verminderen. Het akkoord loopt tot 2030.

Het Schone Lucht Akkoord

De luchtkwaliteit is in Nederland sinds de jaren 90 fors verbeterd. Toch overlijden jaarlijks nog veel mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. Er is dus nog veel gezondheidswinst te boeken. Het Schone Lucht Akkoord (SLA) moet zorgen voor 50 procent gezondheidswinst in 2030 ten opzichte van 2016.

Concreet gaat het Schone Lucht Akkoord over het verminderen van fijnstof en stikstofdioxide. In het akkoord worden maatregelen voorgesteld voor het wegverkeer, zware werkvoertuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Organisaties die het akkoord ondertekenen, moeten jaarlijks laten zien wat ze hebben gedaan om de luchtvervuiling terug te dringen.

DCMR en het Schone Lucht Akkoord

De DCMR heeft in aanloop naar het SLA-akkoord deelgenomen aan een aantal overleggen. We deden dit op verzoek van de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland. De focus lag daarbij op de Industrie. Eén van de onderwerpen waarover gesproken werd, is Beste Beschikbare Technieken (BBT).

BBT staat voor de meest effectieve technieken die een bedrijf kan inzetten om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen. De BBT-normen zijn vastgelegd in Europese regels en hebben een bepaalde bandbreedte. Het is aan de vergunningverlener om deze normen af te stemmen op de specifieke situatie. Er wordt gekeken of het mogelijk is om altijd de strengste maatregelen op te leggen binnen deze bandbreedte. Hierbij speelt de discussie of dit wettelijk afdwingbaar is, of dat altijd de vrijwillige medewerking van het bedrijf nodig is. Om dit te onderzoeken wordt een pilot opgezet.

Royal HaskoningDHV doet vooronderzoek. DCMR is bij de opzet van deze pilot betrokken.