DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Uitwisseling van resultaten en kennis op branchemiddag DCMR

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Laatst gewijzigd

Zo'n 100 geïnteresseerden waren 11 februari te gast bij de DCMR voor de jaarlijkse branchemiddag. Tijdens de middag werden de aanwezigen in een 15-tal sessies meegenomen in de verhalen achter de cijfers van de inspectieresultaten van 2019.

Branchegericht inspecteren

Om de milieu- en veiligheidsprestaties van bedrijven te verhogen, werkt de DCMR al sinds 2014 branchegericht binnen het toezicht. Door deze branchegerichte aanpak krijgen we steeds meer inzicht in het naleefgedrag van de bedrijven binnen de verschillende branches en kunnen we een toezichtsaanpak inzetten die werkt binnen de branches. Zo weten we bijvoorbeeld op welke punten de meeste overtredingen gemaakt worden. Deze informatie wordt gebruikt om meer risicogestuurd te kunnen controleren en te handhaven. Hierbij worden steeds vaker nieuwe technieken en middelen ingezet.   

De verhalen achter de cijfers

Tijdens de sessies werd niet alleen ingezoomd op de toezichtresultaten. Ook verschillende nieuwe opsporingsmethodes kwamen aan bod: van het opsporen van natte koeltorens door data-analyse van luchtfoto’s, het inzetten van satellieten bij toezicht in de glastuinbouw tot het gebruik van een FLIR-camera om benzeengaslekken bij tankstations op te sporen.

Het Toezichtslab liet zien hoe zij alternatieve middelen inzet om toezicht slimmer en effectiever te maken. Voor sportverenigingen ontwikkelde de DCMR bijvoorbeeld de Sportwaaier. Hierin wordt duidelijk uitgelegd waar je aan moet voldoen wanneer je een toernooi, feestje of trainingskamp organiseert. In de sessie Zorginstellingen werd verteld hoe de DCMR met veel succes organisaties helpt om aan de Informatieplicht Energiebesparing te voldoen

Digitale zelfchecklisten

In een groot aantal branches, waaronder de horeca, de grafische industrie, jachthavens en de opslag van gevaarlijke stoffen, werd met een digitale zelfchecklist informatie opgehaald om te kijken waar de grootste nalevingsrisico’s liggen. Tegelijkertijd worden de bedrijven door het invullen van de checklist geïnformeerd over de wet- en regelgeving, waardoor ze zich bewust worden van mogelijke overtredingen en acties kunnen nemen om deze te voorkomen. Zo stimuleert DCMR ook de zelfregulering binnen de branches.

Naast vertegenwoordigers van verschillende gemeentes, was ook een groot aantal collega’s van andere omgevingsdiensten aanwezig.