DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

DCMR trapt energieproject 2020 af - samen voor een duurzame toekomst

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Laatst gewijzigd

Ook in 2020 werken we verder aan een duurzame toekomst. Om dit kracht bij te zetten werd tijdens een kick-off een start gemaakt met het Energieproject 2020. Samen met het bedrijf Energiepartners gaat DCMR versterkt inzetten op de uitvoering van de energiebesparings- en informatieplicht.

Energiebesparing- en informatieplicht

Bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas verbruiken, zijn wettelijk verplicht energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar. Dit is de energiebesparingsplicht.

Daarnaast hebben deze bedrijven ook een informatieplicht. Dit houdt in dat bedrijven moeten  aangegeven welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Zij moeten dit rapporteren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Versnellen klimaatdoelstellingen energiebesparing

Het ministerie van economische zaken (EZK) geeft dit jaar extra ondersteuning voor het uitvoeren van de controles op deze verplichtingen. De extra ondersteuning is bedoeld om de klimaatdoelstelling voor energiebesparing in 2020 versneld dichterbij te brengen.

In het kader van het Energieproject 2020 zal DCMR samen met de energiepartners dit jaar 1.360 controles uitvoeren. We houden administratief toezicht op de informatieplicht en beoordelen de rapportages die bedrijven bij de RVO indienen. Daarnaast voeren we fysiek toezicht uit bij bedrijven met een midden- en grootverbruik om te controleren of zij inderdaad energiebesparende maatregelen hebben genomen.   

En verder

Naast het controleren op de informatieplicht, adviseert DCMR bedrijven ook hoe zij aan de energiebesparingsplicht kunnen voldoen. Een voorbeeld hiervan is de Leergroep Energiebesparing in de zorg. Zo werken we samen aan een duurzame toekomst.

Meer informatie

Meer informatie over de energiebesparingsplicht en de informatieplicht is te vinden op de website van de RVO
en op InfoMil.