DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

DCMR zet milieuvervuiling plastic korrels hoog op de agenda

Nieuwsbericht Meerdere wijken

Laatst gewijzigd

In opdracht van de provincie Zuid-Holland gaat DCMR tijdens inspecties actief aandacht besteden aan milieuvervuiling door plastic korrels vanuit bedrijven. Een eerste signaal van deze verscherpte aanpak is een last onder dwangsom voor het Rotterdamse Ducor Petrochemicals.

DCMR onderkent dat de verspreiding van plastic in het milieu een groeiend maatschappelijk probleem is en zoekt de samenwerking met andere organisaties om het probleem breder te agenderen. De Plastic Soup Foundation heeft het probleem bij DCMR hoog op de agenda gezet door een handhavingsverzoek in te dienen over plastic korrels die vanuit Ducor Petrochemicals in het milieu terecht kwamen.

Ducor Petrochemicals krijgt de last onder dwangsom voor een vervuiling door plastic korrels naar de omgeving. Het bedrijf heeft al maatregelen genomen om verspreiding tegen te gaan en gaat nog verdergaande maatregelen nemen om verspreiding van de plastic korrels te voorkomen.

Vanuit de eigen maatschappelijke betrokkenheid bij het probleem van de plasticvervuiling, heeft het bedrijf zich bereid getoond een bijdrage te leveren aan het schoonmaken van de Brittanniƫ- en Londonhaven in Rotterdam. Hier verzamelt zich veel plastic afkomstig uit verschillende bronnen. Omdat de vervuiling bijvoorbeeld uit bovenstrooms gelegen gebieden komt of in een ver verleden is veroorzaakt, is het niet eenvoudig om de veroorzaker op te sporen.

Breder probleem

In de Rotterdamse haven zijn meer bronnen van plastic vervuiling. DCMR zet daarom ook in op verscherpte controles bij andere bedrijven die plastic korrels produceren, verwerken en gebruiken, zowel in de provincie Zuid-Holland als in Zeeland. DCMR zal inspecties intensiveren om te beoordelen of bedrijven voldoende maatregelen hebben genomen om verspreiding van plastic korrels te voorkomen. Wanneer dit niet het geval is, zal DCMR handhavend optreden.

De vervuiling van onze leefomgeving door plastic is een zogenaamd 'wicked problem': het kent vele oorzaken en actoren, die vaak met elkaar verbonden zijn. Het probleem vraagt om een integrale, gezamenlijke aanpak. Daarom onderzoekt DCMR hoe zij met overheidspartners, private partijen en non-gouvernementele organisaties zoals de Plastic Soup Foundation, ook buiten de eigen regio, een bijdrage kan leveren aan de bestrijding van plasticvervuiling.