DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Dwangsom en aangifte tankopslagbedrijf Merwetank Gorinchem

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Laatst gewijzigd

DCMR legt namens de provincie Zuid-Holland een dwangsom op aan Merwetank in Gorinchem. Het bedrijf krijgt de dwangsom, omdat het te veel gevaarlijke stoffen had opgeslagen. Ook start een strafrechtelijk onderzoek naar het bedrijf omdat het vermoeden bestaat dat de regels bewust zijn overtreden.

Tijdens een gezamenlijke inspectie van DCMR, de Veiligheidsregio Zuid Holland-Zuid en de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid constateerden de inspectiediensten dat Merwetank meer mierenzuur-94% had opgeslagen dan volgens de vergunning is toegestaan. Mierenzuur-94% is een zeer bijtende stof, die onherstelbare beschadigingen kan veroorzaken. Het is daarom belangrijk precies te weten hoeveel van deze stof bij een bedrijf aanwezig is.

Te veel opslag

Merwetank viel tot voor kort onder de Brzo-plicht (Besluit risico’s zware ongevallen 2015). Het bedrijf heeft in 2019 een vergunning aangevraagd voor de opslag van mierenzuur-94% met een maximum van 50 ton. Dit is de grenswaarde om niet meer onder de Brzo-plicht te vallen. Deze vergunning is verleend. Hierdoor viel het bedrijf niet meer onder het veel strengere veiligheidsregime van het Brzo.

Uit de inspectie bleek dat het bedrijf ruim 20 ton meer van de gevaarlijke stof opgeslagen had dan was toegestaan. Ook was er geen technische maatregel getroffen om de grenswaarden van het Brzo (de genoemde 50 ton) te bewaken. Op papier viel het bedrijf niet meer onder het Brzo-regime, terwijl het in de praktijk dus wel Brzo-plichtig was. Merwetank krijgt een dwangsom voor beide overtredingen en moet de overtredingen ongedaan maken. Gebeurt dit niet, dan moet het bedrijf de dwangsom betalen.

Strafrechtelijk onderzoek

Naast de dwangsom start er een strafrechtelijk onderzoek naar het bedrijf. De overtreding ondermijnt namelijk de essentie van het Brzo-stelsel, dat erop gericht is om zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen en te beheersen. DCMR heeft aangifte gedaan omdat het vermoeden bestaat van het bewust manipuleren en het overtreden van het BRZO.