DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Fats Oils & Grease summit - de strijd tegen vet in het riool

Nieuwsbericht Meerdere wijken

Laatst gewijzigd

Op uitnodiging van de European FOG summit (Fats Oils & Grease) vertelden Nienke de Wilde en Gerard van der Jagt tijdens dit internationale symposium hoe DCMR het probleem van Vet in het riool aanpakt. Een belangrijk onderwerp, want vet in het riool is een groeiend probleem. Het is niet alleen kostbaar om het riool goed te onderhouden, maar vervetting van het riool veroorzaakt ook overlast en milieuschade.

Als milieudienst krijgt DCMR veel meldingen van overlast veroorzaakt door de horeca. De meeste meldingen gaan over lawaai- en stankoverlast. Slechts enkele gaan over overlast veroorzaakt door vet in het riool. Logisch, want de problemen van vet in het riool zijn niet direct zichtbaar.

Toch veroorzaken verstopte riolen milieuschade en veel ongemak voor zowel burgers als bedrijven. Het lozen van olie en vet op het riool kan de werking van het riool en de waterzuiveringsinstallaties ernstig verstoren doordat het riool dichtslibt. Het riool functioneert dan niet goed en veroorzaakt overlast voor bewoners en andere gebruikers.

Het beschermen van het riool is dan ook één van de aandachtspunten voor de DCMR bij inspecties in de horeca.

Wat doet DCMR?

Om te voorkomen dat vet in het riool belandt, zet DCMR verschillende middelen in: we informeren bedrijven, voeren inspecties uit en waar nodig treden we handhavend op. DCMR legt dan bijvoorbeeld namens de gemeente een last onder dwangsom of bestuursdwang op.  

Inspecteren

Voordat een nieuw café of restaurant open gaat, controleert DCMR of alle installaties goed zijn geïnstalleerd. Zo wordt gekeken of de verplichte vetafscheider is geplaatst en of bakdampen op de juiste manier worden afgevoerd om geuroverlast te voorkomen.

Bij bestaande restaurants inspecteren we proactief. We controleren bijvoorbeeld bij restaurants met keukens en kookprocessen waarvan we vermoeden dat ze een groter risico vormen voor het riool. En we onderzoeken uiteraard alle meldingen die binnenkomen over rioolproblemen die door horecabedrijven worden veroorzaakt.

Voorkomen is beter dan genezen

Naast het inspecteren is het ook essentieel om ondernemers goed te informeren. Wat zijn de regels en wat kunnen ondernemers zelf doen om problemen te voorkomen?

Veel overtredingen en problemen die we tijdens onze inspecties tegenkomen worden veroorzaakt door gebrek aan kennis. Bijvoorbeeld over het goed plaatsen en onderhouden van een vetafscheider, of over hoe vaak een vetafscheider geleegd moet worden. Om hier iets tegen te doen, gebruikt DCMR onder andere digitale zelfchecklijsten. Horecaondernemers die deze lijsten invullen, krijgen direct feedback op hun antwoorden. Zo krijgen ze informatie over de wet- en regelgeving en kunnen ondernemers zelf maatregelen nemen om overtredingen te voorkomen.

Het belang van samenwerken

Het zijn uiteraard niet alleen horecaondernemers die het probleem van vet in het riool veroorzaken. DCMR werkt daarom samen met rioolbeheerders, gemeentes, brancheorganisaties en verhuurders om horecaondernemers, bedrijven én burgers te bereiken en informatie uit te wisselen om samen het complexe probleem van Vet in het riool aan te pakken.

--

* Foto genomen tijdens de European FOG summit op 4 en 5 maart 2020.