DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Supermarkten mogen tijdelijk in de nacht bevoorraden

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Laatst gewijzigd

De afgelopen weken is gebleken dat de Nederlandse bevolking massaal aan het hamsteren is geslagen, waardoor er lege schappen in de supermarkten zijn ontstaan. De supermarkten geven aan wel voldoende voorraad te hebben in de distributiecentra, maar dat er onvoldoende capaciteit is om de winkels gedurende de dagperiode weer gevuld te krijgen. Supermarkten hebben daarom gevraagd of ze ook gedurende de nachtperiode mogen bevoorraden.

In de milieuwetgeving zijn in principe geen beperkingen gesteld wanneer bevoorrading plaatsvindt. Dit is gereguleerd op basis van geluidnormen in het activiteitenbesluit. In de nachtperiode, tussen 23.00 – 7.00 uur, gelden strenge geluidnormen. Supermarkten met woningen in de nabije omgeving kunnen normaal gesproken dan niet bevoorraden omdat ze dan niet aan de geluidnormen kunnen voldoen.

In deze crisisperiode zal de DCMR niet actief handhaven op het voldoen aan de geluidnormen in de nacht periode bij de supermarkten. Wij verwachten dat de burgers in Nederland begrip hebben voor deze tijdelijke situatie. Wij raden de supermarkten aan om naar de buurt te communiceren dat deze situatie van tijdelijke aard is en tevens vragen wij de supermarkten zoveel mogelijk van geluidarme vrachtwagens gebruik te maken.

Indien er toch klachten worden ingediend bij de meldkamer van de DCMR, zullen wij de melders vragen om begrip. Mocht er sprake zijn van grote overlast, dan gaan wij eerst in gesprek met de betreffende supermarkt om te bekijken of er aanvullende maatregelen te nemen zijn om de overlast te beperken. Slechts in het uiterste geval zullen wij in overleg met de betreffende gemeente tot handhaving over gaan.

Photo by nrd on Unsplash