DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Coronavirus: Bodem- en asbestinspecties gaan onder voorwaarden door

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Laatst gewijzigd

Werken in coronatijd betekent ook bij DCMR: we werken zo veel mogelijk thuis en in uiterste noodzaak op kantoor. Toezicht voeren we hoofdzakelijk op afstand uit. Sinds april voeren we weer bodem- en asbestinspecties op locatie uit. Uiteraard onder strikte voorwaarden.

Na de afgekondigde coronamaatregelen op 15 maart jl. legden we onze preventieve controles op locatie bij bodem- en asbestsaneringen tijdelijk stil. Toen bekend werd dat de maatregelen voor langere tijd gingen gelden, besloten we deze controles weer uit te voeren.

“Preventieve controles bij bodem- en asbestsaneringen op locatie zijn belangrijk”, zegt Frank Faber, Hoofd Bureau Inspectie Reststoffen, Bodem en Asbest bij DCMR. “Het gaat hier om zogenoemde aflopende activiteiten. Dit zijn activiteiten die we alleen kunnen controleren op het moment van saneren. Doorschuiven naar een later moment kan dus niet.”

Veiligheid voorop

“Tijdens de controles houden we ons natuurlijk aan de veiligheidsvoorschriften van de Rijksoverheid”, vervolgt Faber. “De veiligheid van onze medewerkers en de mensen bij wie we controleren, staat voorop. Onze inspecteurs voeren bijvoorbeeld alleen gesprekken op locatie als zij zich 100% gezond voelen. Ook houden ze minimaal anderhalve meter afstand en ze voeren elke controle zo snel en efficiënt mogelijk uit. Deze en diverse andere veiligheidsrichtlijnen staan in een speciale checklist voor het veilig uitvoeren van inspecties op locatie.”

Controles op afstand

Alleen de controles van de aflopende activiteiten voeren we op locatie uit. Diverse andere inspecties in de reststoffen-, bodem- en asbestbranche gebeuren op afstand. Denk aan administratieve controles, internetonderzoek of gevelcontroles.

Bij gevelcontroles rijden we bij bedrijven langs om te kijken welke activiteiten zij uitvoeren en of zij zich aan de regels houden. Zo controleren we bij inzamelaars van afvalstoffen of zij de benodigde voorzieningen hebben. En bij asbestsaneerders kijken we of er containers met asbest staan die niet bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) gemeld zijn.

Vragen?

Heeft u vragen over onze bodem- en asbestinspecties in coronatijd? Neem gerust contact met ons op.