DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Coronavirus: DCMR blijft inspecteren en handhaven

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Laatst gewijzigd

De overheid heeft vergaande maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. DCMR volgt de aanwijzingen van het RIVM en heeft passende maatregelen getroffen – ook bij de uitvoering van onze toezicht- en handhavingstaken. Onze dienstverlening gaat zoveel mogelijk door. Soms net even anders en waar mogelijk op afstand.

Wat zijn de gevolgen voor onze toezicht- en handhavingstaken?

De maatregelen rondom het coronavirus raken uiteraard ook de toezicht- en handhavingstaken van DCMR. Wij hebben maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat wij onze taken kunnen blijven uitvoeren. De taken zijn zodanig ingericht dat hierbij de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen. Per situatie wordt bekeken of het verstandig is om een inspectie of bezoek uit te voeren.

Meldkamer en milieupiket

Toezichthouders met een vitale functie binnen DCMR blijven hun dagelijkse werk doen, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. De telefonische bereikbaarheid voor het melden van incidenten, bedrijfsmeldingen en milieumeldingen is geborgd. De collega’s van de meldkamer en het milieupiket - onze collega’s die erop uitgaan bij overlastmeldingen of een incident – zijn 24 uur per dag bereikbaar en inzetbaar.

Bedrijfscontroles

Controles gaan zoveel mogelijk door. Er is extra aandacht voor controles waarbij geen fysiek contact nodig is om toezicht te houden, zoals bijvoorbeeld bij onbemande tankstations, bovengrondse tankopslag en gevelcontroles. Ook controles met een spoedeisend karakter lopen door.

Daarnaast worden administratieve controles en (na)controles op afstand uitgevoerd.

Toezicht op Brzo-bedrijven en grote industrie

Toezicht bij Brzo-bedrijven en grote industrie wordt uitgevoerd via telefonisch contact en digitale vragenlijsten. DCMR heeft nauw contact met deze bedrijven en heeft  een goed beeld van de maatregelen die bedrijven hebben genomen in verband met het coronavirus. Bedrijven zijn verplicht DCMR onmiddellijk te informeren over bijzondere omstandigheden die de bedrijfsvoering direct raken, zoals bijvoorbeeld het uitvallen van personeel. Wanneer er signalen zijn van veiligheidsrisico’s wordt er uiteraard op locatie geïnspecteerd met inachtneming van de RIVM-richtlijnen.