DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Coronavirus: Investeren in datakwaliteit

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Laatst gewijzigd

Tijdens de coronamaatregelen inspecteren we minder op locatie. Bij hoge risico’s of incidenten komen we, met inachtneming van de RIVM-maatregelen, nog steeds bij de bedrijven. Maar veel werk wordt nu gedaan op afstand: thuis, op kantoor of vanuit de auto. Ook in deze bijzondere tijden zetten we onze mensen zo effectief mogelijk in. Zo zijn we druk bezig met het controleren en actualiseren van de gegevens in onze registratiesystemen.

De kwaliteitsverbetering van onze gegevens houdt in dat we de gegevensbestanden waarmee wij werken controleren en waar nodig corrigeren. “Superbelangrijk werk”, zegt Nienke de Wilde, Bureauhoofd Inspectie en Handhaving van DCMR. “Onze gegevensbestanden vormen de basis voor de datagedreven organisatie die we willen zijn. Bovendien heeft de omgeving er direct baat bij als we een actueel beeld hebben van de bedrijven in onze regio. Mogelijke overlast of risico’s voor de omgeving hebben we zo in beeld.”

Gevelinspecties

Op welke manier verbeteren we de datakwaliteit? “Een belangrijke en voor de omgeving zichtbare methode is gevelinspectie”, zegt Nienke. “Door fysiek langs bedrijfslocaties te rijden, maar ook met gebruik van internetbronnen, controleren we of onze gegevens nog kloppen. Zo kijken we of het bedrijf daadwerkelijk op de aangegeven locatie zit en of de aan het bedrijf gekoppelde activiteiten nog kloppen. Maar ook of er nieuwe bedrijven zijn gevestigd die nog niet in onze systemen staan. Hierbij gebruiken we ook data uit externe bronnen, zoals de Kamer van Koophandel.”

Inmiddels zijn 39 inspecteurs op pad in alle vijftien gemeenten in het Rijnmondgebied, van Rotterdam tot Goeree-Overflakkee en van Lansingerland tot Maassluis.

Andere initiatieven

“Naast de gevelinspecties nemen we nog andere initiatieven om de datakwaliteit van onze gegevensbestanden te verbeteren”, vervolgt Nienke. Ze noemt een aantal voorbeelden: “We actualiseren onder meer de registratie van tankinstallaties en gasdrukmeet- en regelstations. Ook checken we niet-gemelde activiteiten en we maken energiegegevens up-to-date met informatie die bedrijven in het kader van de meldplicht energiebesparing aanleverden.”

Overlast voorkomen

De gevelinspecties en andere initiatieven leveren belangrijke informatie op. Een deel van de bedrijven die in onze registers staan, blijkt bijvoorbeeld niet meer te bestaan. Ook komen de inspecteurs bedrijven tegen die niet in onze registers staan, maar zich wel bij ons moeten melden. Nienke: “Het is goed dat we die bedrijven in beeld hebben, zeker als ze milieubelastende activiteiten uitvoeren. We zorgen ervoor dat deze bedrijven zich alsnog bij ons melden. Ook informeren we hen over wet- en regelgeving. Zo kunnen we voorkomen dat zij het milieu onnodig belasten of de omgeving overlast bezorgen.”

Vragen?

Heeft u vragen over de kwaliteitsverbetering van onze gegevens? Neem contact met ons op.