DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Coronavirus: Veiligheid bij tankstations waarborgen

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Laatst gewijzigd

De impact van het coronavirus op ondernemers is groot. Ook op tankstationhouders. Zij moeten zich houden aan de coronarichtlijnen van de Rijksoverheid. Tegelijkertijd zien zij hun omzet dalen en nemen daarom soms ingrijpende maatregelen. Wij zien erop toe dat de veiligheid van de omgeving hierbij gewaarborgd blijft.

“Uit de regio IJmond kregen we het signaal dat sommige tankstationhouders uit economische overwegingen hun shop wilden sluiten”, vertelt Inspecteur milieu Marjan Verhoeven van DCMR. “Daarbij wilden zij de aflevering van LPG door laten gaan. Dat is niet acceptabel. Volgens de milieuwet- en regelgeving moet het afleveren van LPG plaatsvinden onder toezicht van een daartoe bevoegd persoon. Die wet- en regelgeving moet worden nageleefd, ook in coronatijd. Dat is nodig om de kans op incidenten te beperken.”

In de regio van DCMR zijn vooralsnog geen signalen van tankstationhouders die hun shop willen sluiten en zonder aanwezigheid van personeel de LPG-leveringen door willen laten gaan.

Brief met uitleg regels

Wat mag een tankstationhouder nu wel en niet? Marjan: “Om daar duidelijkheid over te geven, stelden we in samenwerking met andere Omgevingsdiensten een brief op. Daarin leggen we de regels uit over het onbemand afleveren van brandstoffen. In de brief staat onder meer dat het afleveren van LPG altijd onder toezicht van een fysiek aanwezig persoon moet gebeuren. Maar bijvoorbeeld ook wat een tankstationhouder moet doen als hij besluit over te gaan van bemand naar onbemand.” De brief is vanuit het landelijk overleg tankstations naar de brancheverenigingen gestuurd.

Toezicht tijdens corona

Tijdens de coronacrisis blijven we erop toezien dat tankstationhouders zich aan de milieuwet- en regelgeving houden. Uiteraard met inachtneming van de coronarichtlijnen. Waar mogelijk werken we op afstand, dus vanachter de computer of vanuit de auto. Fysieke controles van bemande tankstations kondigen we van tevoren aan. Tijdens de controles houden we onder meer anderhalve meter afstand.

Onbemande tankstations zijn iets makkelijker te controleren. Zijn er klanten aanwezig, dan houden we uiteraard voldoende afstand.

Landelijke inventarisatie aardingsvoorziening

Een van de veiligheidsaspecten waar we ons momenteel op richten, is de aanwezigheid van een aparte aardingsvoorziening. Een aardingsvoorziening voorkomt dat er statische elektriciteit wordt opgewekt. Daarbij kan een vonk vrijkomen, die in combinatie met benzine tot ontbranding kan komen. Voor de veiligheid van tankstations is zo’n voorziening dus belangrijk. We controleren hierop in het kader van een landelijk inventarisatieprogramma. Marjan: “We bekeken alle 230 tankstations in ons gebied, deels via Google en andere computerprogramma’s en deels door erlangs te rijden. Tankstations die geen aardingsvoorziening hebben, ontvangen van ons een brief.”

Vragen?

Heeft u vragen over onze aanpak bij bemande en onbemande tankstations in coronatijd? Neem contact met ons op.