DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Is de invloed van sociale beperkingen op de luchtkwaliteit ook in Nederland te zien?

Nieuwsbericht Rotterdam

Laatst gewijzigd

De afgelopen tijd waren er in de media verschillende berichten over de afname van luchtvervuiling in China en in Italië door de economische gevolgen van de corona crisis. Ook hier komt de vraag, is dat ook in Nederland al te zien? Ja en nee.

In China en Italië is de economische activiteit en het verkeer eerder en verder afgenomen dan in Nederland. De gevolgen zijn groter en duren al langer en waren duidelijker te zien. In Nederland verwachten we op dit moment vooral effecten van het verkeer. Scheepvaart en industrie zullen mogelijk ook minder gaan uitstoten  maar op een later moment en de invloed van die bronnen op de lucht die we inademen is verhoudingsgewijs beperkt. Het zijn hoge bronnen en de uitstoot wordt over een groot gebied verspreid waardoor de lokale invloed klein is. Vliegverkeer zijn ook hoge bronnen en dat is op de grond amper merkbaar. Het verkeer van en naar vliegvelden neemt wel af en op de wegen naar luchthavens zal de luchtkwaliteit beter zijn.

Het verkeer is momenteel heel veel minder, dat kan iedereen zien. Op de A13 bij Rotterdam en op een drukke straat in de stad (Pleinweg) is het verkeer met 41 respectievelijk 33% afgenomen. Zie als voorbeeld de grafiek voor de Pleinweg. Daar komt bij dat files vrijwel verdwenen zijn. Beide aspecten verlagen de uitstoot.

Minder verkeer betekent een 30 tot 40% kleinere bijdrage aan de luchtvervuiling op drukke wegen in en om de stad. Dat scheelt daar 1,5 tot maximaal 5 microgram/m3 NO2 jaargemiddeld (als deze situatie een jaar zou aanhouden). Op de totale concentratie in zo’n straat scheelt het 5 tot 12 % lagere concentraties. Er is immers meer luchtvervuiling dan alleen de luchtvervuiling afkomstig van verkeer.

Die verbetering tot enkele microgrammen is echter nog niet heel duidelijk te zien op de luchtmeetpunten. De vraag is immers waarmee die eerste week vergaande maatregelen vergeleken moet worden? De afgelopen maand had hele lage concentraties door de februaristormen met harde wind. We vergelijken daarom eind februari en begin maart met de week van de coronamaatregelen. De windsnelheden waren toen enigszins vergelijkbaar; wel is de wind in de week van de corona maatregelen naar het oosten gedraaid en het is opeens zonnig. Het effect in de grafiek is daarom niet alleen het gevolg van de afname van het verkeer, het weer heeft ook invloed. De weersinvloed is zoveel mogelijk weggefilterd in deze vergelijking en als er meer gegevens zijn (langere periode) kan dat nog beter. Dit is een eerste indruk.

De wegbijdrage in de week van coronamaatregelen is behalve in de vroege ochtend als het verkeer opgang komt gemiddeld lager dan in de weken ervoor.