DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Update coronavirus: DCMR gaat meer fysieke inspecties uitvoeren

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Laatst gewijzigd

Op 21 april jl. maakte het kabinet bekend dat de maatregelen in verband met de verspreiding van het Coronavirus tot 20 mei worden verlengd. Nu de periode van beperkingen langer duurt zal DCMR - met inachtneming van de RIVM-richtlijnen – meer fysieke inspecties gaan uitvoeren.

Verhogen aantal fysieke inspecties

Na de invoering van de coronamaatregelen half maart heeft DCMR in eerste instantie alle inspecties met fysiek contact stilgelegd. Sinds begin april voeren we spoedeisende inspecties uit waarbij het noodzakelijk is om op locatie aanwezig te zijn. Dit gebeurt uiteraard onder strikte voorwaarden. Het gaat hierbij onder meer om inspecties bij asbest- en bodemsaneringen.

Nu de afgekondigde maatregelen nog langer gaan duren, zal DCMR ook fysieke controles gaan uitvoeren die geen spoedeisend karakter hebben. De afdeling Inspectie en Handhaving maakt op basis van een risicogerichte benadering een plan om deze fysieke inspecties veilig en efficiënt uit te voeren.

Onderhoudstops bij bedrijven

DCMR heeft intensief contact met bedrijven en overheden over de risico’s voor veiligheid en milieu. Een belangrijk punt daarbij is het wel of niet door laten gaan van onderhoudstops. Per geval zal hiervoor een afweging worden gemaakt.   

Meldkamer en milieupiket

Meldkamer en milieupiket zijn binnen DCMR vitale functies. Zij waren, zijn en blijven 24 uur per dag inzetbaar en voeren  – gezien het spoedeisende karakter van overlastmeldingen – fysieke controles uit wanneer nodig.

Informatiebalie: inzien stukken

Het inzien van stukken als vergunningaanvragen, beschikkingen, rapporten, bodeminformatie en andere stukken van DCMR kan alleen op afspraak.

In verband met de coronamaatregelen zijn de openingstijden van de informatiebalie aangepast. Stukken kunnen alleen op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur op ons bezoekadres worden ingezien.  Voor het inzien van stukken moet een afspraak gemaakt worden via 010 246 8000 of via email.

Waar mogelijk worden de stukken digitaal ter beschikking gesteld om fysiek contact met bezoekers zoveel mogelijk te beperken.

Openingstijden kantoorgebouw

Het kantoor van DCMR blijft tot nader bericht op vrijdag gesloten.