DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Coronavirus: Video-inspectie als alternatief toezichtinstrument

Nieuwsbericht Meerdere wijken

Laatst gewijzigd

Normaal gesproken gaan ze regelmatig op pad om installaties van tankopslagbedrijven, chemiebedrijven en raffinaderijen te inspecteren. In coronatijd waren de inspecteurs van Haven & Industrie alleen in noodzakelijke gevallen op locatie. Als alternatief op de fysieke inspectie werd via video geïnspecteerd. Inspecteur Jeanette van Dijken deelt haar ervaringen.

“Zolang bedrijven doordraaien, is toezicht nodig”, begint Jeanette. “Zeker in situaties die je niet te lang on hold kunt zetten. Denk aan toezicht bij een faillissement of de verplichte beoordeling bij afronding van een jaarverslag. Daar komt bij dat de coronacrisis om extra toezicht vraagt. Hoe gaan bedrijven om met een lagere personeelsbezetting? Hoe geven ze invulling aan de toenemende vraag naar opslag van bijvoorbeeld olie? Past dat binnen hun vergunning? Toen de coronacrisis zijn intrede deed, zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden om, binnen de RIVM-richtlijnen, bepaalde inspecties uit te voeren.”

Video-inspectie bij faillissement

Een van die inspecties betrof het toezicht bij een faillissement. Bij het bedrijf in kwestie stond een ammoniaktank met meerdere brandveiligheidsvoorzieningen. “Het bedrijf lag stil”, zegt Jeanette. “Voor  de tank was sprake van een statische situatie, oftewel een situatie die niet verandert. Dat wilden wij checken, samen met juiste status van de (brand)veiligheidsvoorzieningen. De brandweer was echter heel druk met coronagerelateerde zaken. En zelf mochten we er niet heen vanwege een verkoudheid. Omdat we toch op korte termijn een kijkje wilden nemen, besloten we een video-inspectie uit te voeren. Uiteraard met toestemming van het bedrijf.”

Goede voorbereiding cruciaal

De inspectie vond plaats via videobellen, met DCMR aan de ene kant en het bedrijf aan de andere. Jeanette: “Wij gaven bij onze contactpersoon bij het bedrijf aan wat we wilden zien. Hij filmde dit dan met zijn telefoon, terwijl wij live meekeken. Dit werkte goed, omdat we van tevoren duidelijk voor onszelf hadden bepaald wat we wilden zien. Goede voorbereiding is bij zo’n video-inspectie cruciaal.”

Perfect voor hercontroles

Inmiddels hervat DCMR het grootste deel van de fysieke inspecties bij bedrijven. Zijn de video-inspecties hiermee van de baan? Of is de video-inspectie wat Jeanette betreft een middel dat blijvend ingezet kan worden? “Ja, in bepaalde situaties wel. Naast een goede voorbereiding is het belangrijk dat je het bedrijf kent. Je moet weten wat de situatie bij een bedrijf is en wat je wilt zien. Ook is het belangrijk dat het bedrijf een bepaald veiligheids- en milieuniveau heeft. Bepaalde hercontroles lenen zich perfect voor een video-inspectie. Je weet dan immers heel concreet waar je op moet letten.”