DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

DCMR controleert extra op containers bouw- en sloopafval

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Laatst gewijzigd

In het voorjaar en aan het begin van de zomer worden altijd veel verbouwingen uitgevoerd. DCMR controleert daarom de komende maanden in verschillende gemeenten extra op containers met bouw- en sloopafval.

Uitgangspunt voor de controles zijn de gemeentelijke ontheffingen voor het plaatsen van afvalcontainers. We controleren op de sloopmeldplicht en zijn extra alert op werkzaamheden waarbij het risico bestaat dat er asbest aanwezig is. De inspecties hebben ook een informatief karakter. De asbestdeskundigen delen factsheets uit en kunnen vragen van particulieren direct beantwoorden.

Sloopmeldplicht

Hoewel er sinds 2012 geen sloopvergunning meer nodig is, moet in veel gevallen wel een sloopmel-ding worden gedaan via het Omgevingsloket. Dit moet bijvoorbeeld wanneer er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt, of wanneer er asbest  verwijderd wordt. Veel mensen zijn zich niet bewust van de regels rondom slopen en het verwijderen van asbest.

“We zien regelmatig dat particulieren asbest verwijderen zonder sloopmelding. Dat mag niet en het is ook onverstandig. Wanneer asbesthoudend materiaal ondeskundig wordt verwijderd, dan kan er asbestbesmetting ontstaan. Bijvoorbeeld in de woning, in de garage, maar ook de omgeving buiten kan besmet raken”, aldus Rien Huibrechtse, milieu-inspecteur Reststoffen, Bodem en Asbest.

Inspecties op locatie

Van de gemeentes krijgt de DCMR de adressen van locaties waarvoor ontheffing gevraagd is om voor het plaatsen van containers. Op basis van die adressen wordt ingeschat of er een sloopmeldplicht is. Vervolgens wordt gekeken of er ook een sloopmelding bij ons bekend is. Met deze gegevens voeren we inspecties op locatie uit.

“Wanneer er geen sloopmelding is gedaan, proberen we te achterhalen wie de container gebruikt en inspecteren we de inhoud van de container. We zijn extra alert op werkzaamheden waarbij eventueel asbest vrij kan komen. Dat is het geval bij werkzaamheden aan gebouwen van voor 1994. Tot die tijd was het nog toegestaan om asbest in de bouw te gebruiken.’’

Als er tijdens de inspectie asbestverdacht materiaal in de container wordt gevonden, dan wordt geadviseerd om direct met de werkzaamheden te stoppen, zowel voor de eigen veiligheid als die voor de omgeving. Wanneer asbest niet op de juiste manier verwijderd wordt, kan dat effect hebben op de gezondheid. Alleen een toezichthouder van de gemeente kan de werkzaamheden gedwongen stil laten leggen.

Vragen?

Heeft u vragen over het indienen van een sloopmelding of over het verwijderen van asbest? Neem dan op werkdagen tussen 08.00 - 16.00 uur contact met ons op via het speciale asbesttelefoonnummer: 010 246 86 56. Via de asbesttelefoon kunt u uw vraag direct stellen aan onze asbestdeskundigen.