DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Digitale zelfcheck geeft inzicht in naleving regelgeving jachthavens

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Laatst gewijzigd

Eind 2019 ontvingen alle jachthavens in het Rijnmondgebied een digitale vragenlijst. Via de digitale vragenlijst krijgt DCMR inzicht in de nalevingsrisico’s binnen de branche.

Aanleiding voor de vragenlijst waren de resultaten van recente controles. Wanneer jachthavens niet regelmatig worden bezocht, verslechtert met name de naleving van gedragsregels, zoals het veilig opslaan van stoffen die schadelijk voor het milieu zijn. De zelfcheck wijst de jachthavens ook nog eens extra op de regels waar zij zich aan moeten houden.

Hoge respons

De digitale vragenlijst werd verstuurd naar 100 jachthavens met twee doelen: een beter beeld krijgen van nalevingsrisico’s binnen én de jachthavens informeren over de wet- en regelgeving. Uiteindelijk vulden 72 jachthavens de  vragenlijst in.

Milieu-inspecteur Annelies Jansen: “We werden positief verrast door deze hoge respons. Het laat zien dat de jachthavenbranche graag meewerkt. En dat ze zich ook aan de regels willen houden. “

Annelies vervolgt: “De reacties hebben we gebruikt om te bepalen welke havens we dit jaar controleren. Dit zijn onder andere de jachthavens die de vragenlijst niet hebben ingevuld en de jachthavens die veel milieurelevante activiteiten hebben. Ook jachthavens die aangaven precies onder de grenzen van de milieuregels te zitten worden bezocht”.

Locatiebezoeken

Traditiegetrouw worden de jachthavens in het voorjaar bezocht. In deze periode vinden veel activiteiten plaats waarbij controle nuttig is. Zo wordt er veel onderhoud gedaan aan schepen. Hierbij ontstaat bijvoorbeeld afval, maar ook geluidsoverlast.

“Door de maatregelen rondom het coronavirus hebben we dit voorjaar nog geen controles op locatie uit kunnen voeren. Dat wil niet zeggen dat er niet is gecontroleerd. We hebben gevelcontroles uitgevoerd en waar nodig contact opgenomen met de jachthaven. De resultaten uit de vragenlijst  – en eventuele tegengestelde antwoorden – waren hierbij een toegevoegde waarde. Voor een deel van de locaties hebben we op deze manier voldoende informatie verzameld om de controle af te ronden”.

Nu DCMR een groot deel van de fysieke controles onder voorwaarden hervat, zullen ook bij de jachthavens weer controles op locatie worden uitgevoerd.

Digitale zelfchecklisten

DCMR zet in meerdere branches digitale vragenlijsten in als aanvullend middel om toezicht te houden. Aan de hand van de vragen wordt inzichtelijk waar de grootste nalevingsrisico’s liggen. Zo kan risicogestuurd toezicht worden gehouden. Tegelijkertijd worden bedrijven door vragen over de wet- en regelgeving geïnformeerd. Ze zijn zich meer bewust van de regels en kunnen zelf actie ondernemen om overtredingen te voorkomen.