DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

DCMR adviseert de Commissie-Remkes in stikstofproblematiek

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Laatst gewijzigd

Vandaag, maandag 8 juni, presenteert de Commissie-Remkes haar eindrapport over de aanpak van het stikstofprobleem aan de Tweede Kamer. In dit rapport wordt ook ingegaan op mogelijke maatregelen om de stikstofuitstoot van de industrie te verlagen. DCMR heeft de Commissie geadviseerd over de mogelijkheden binnen de industrie.

De Commissie-Remkes, ook bekend als het Adviescollege Stikstofproblematiek, heeft ons benaderd in het kader van de industrie-consultatie. Deze consultatie is gehouden onder grote industriële partijen, brancheverenigingen en DCMR als enige overheidsinstantie. Het resultaat was een input-document voor de commissie-Remkes. DCMR heeft geadviseerd over mogelijke reductiemaatregelen voor stikstof bij de industrie. Ook hebben wij aangegeven waar wij belemmeringen zien voor het verder terugdringen van de stikstofuitstoot.

Stikstofproblematiek - Hoe zat het ook alweer?

Op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State als hoogste bestuursrechter dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in strijd zou zijn met Europese natuurrichtlijnen. Het hele landelijke stikstofbeleid werd hierdoor onbruikbaar, met als gevolg dat bijna alle nieuwe ontwikkelingen en projecten stil vielen.

Rol van de DCMR

Als DCMR zijn wij niet direct gemandateerd voor het uitvoeren van het stikstofbeleid. Onze taak is dus gelimiteerd tot een ondersteunende en adviserende rol. Wij informeren de gemeenten in ons werkgebied over de ontwikkelingen in het dossier, en adviseren daar waar nodig over de invulling.
Ook informeren we bedrijven zoveel als mogelijk over de veranderende wet- en regelgeving. Daarnaast communiceren wij hierover met verschillende overheden.

Kijk vanmiddag om 14 uur live mee naar de presentatie van de Commissie-Remkes van het eindrapport.