DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

DCMR controleert weer op naleving geluidnormen bij supermarkten

Nieuwsbericht Meerdere wijken

Laatst gewijzigd

Supermarkten mochten aan het begin van de coronacrisis tijdelijk in de nacht bevoorraden. Inmiddels controleren we weer op het naleven van de geluidnormen.

Aan het begin van de coronacrisis hadden supermarkten moeite om de schappen gevuld te krijgen doordat mensen  gingen hamsteren. Supermarkten hebben toen gevraagd of ze ook gedurende de nachtperiode mochten bevoorraden. DCMR controleerde in deze periode niet actief of aan de geluidnormen werd voldaan en vroeg omwonenden begrip hiervoor. Op dit moment hebben de supermarkten het bevoorraden weer onder controle. DCMR zal vanaf nu bij gemelde overlast door omwonenden weer actief controleren op het naleven van de geluidnormen bij het laden en lossen.

Geluidnormen

In de milieuwetgeving zijn in principe geen beperkingen gesteld wanneer bevoorrading plaatsvindt. Dit is gereguleerd op basis van geluidnormen in het activiteitenbesluit. In de nachtperiode, tussen 23.00 – 7.00 uur, gelden strenge geluidnormen. Supermarkten met woningen in de nabije omgeving kunnen vaak dan niet bevoorraden omdat ze dan niet aan de geluidnormen kunnen voldoen.