DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

DCMR: Sportscholen, denk bij buiten sporten aan je buren!

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Laatst gewijzigd

Sinds de versoepeling van de maatregelen rondom het coronavirus is binnen sporten nog steeds verboden. Dit raakt vooral sportschoolhouders. Zij zoeken creatieve oplossingen en willen hun sportactiviteiten in de buitenlucht aanbieden. Maar ook bij het buiten sporten moeten sportscholen zich aan de voorschriften en regels houden.

Geluidhinder

Indoor sportlocaties vallen onder de milieuregels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hierin staan onder meer milieuvoorschriften over geluidhinder. Ook sportscholen moeten zich aan deze voorschriften houden. Als indoor sportlocaties het sporten naar de buitenlucht verplaatsen, kan dit voor overlast zorgen. DCMR heeft hierover al een aantal overlastmeldingen gekregen. Om overlast te voorkomen, is het belangrijk om muziek en het versterken van het stemgeluid van de instructeur zoveel mogelijk te beperken.

Advies aan sportschoolhouders

We adviseren sportscholen die buiten lessen willen verzorgen om zelf te bedenken op welke plek de kans op overlast het kleinst is en bij de gemeente na te vragen wat de mogelijkheden en regels zijn.

Maak alleen gebruik van versterkt muziekgeluid als dit echt noodzakelijk is voor de lessen en het op die plek is toegestaan. Als het stemgeluid van de instructeur niet versterkt wordt, blijft ook het muziekgeluid automatisch op een wat lager niveau. Informeer vooral de omgeving vooraf goed over uw plannen. En geef buren een telefoonnummer voor als er vragen of problemen zijn.

Silent disco

Een mooie oplossing om overlast te voorkomen, is bijvoorbeeld de zogenaamde ‘silent disco’. Hierbij hebben de cursisten allemaal een draadloze oortelefoon in waarop muziek en stemgeluid versterkt weergegeven worden. Dit kan via professionele apparatuur, maar misschien ook low budget door het geluid via bluetooth naar de mobiele telefoons van de cursisten te zenden.

Handhaving

Wanneer de meldkamer van DCMR klachten over geluidsoverlast ontvangt, zullen wij de melders vragen om begrip. Mocht er sprake zijn van grote overlast, dan gaan wij in gesprek met de betreffende sportschoolhouder. We kijken welke aanvullende maatregelen de sportschool kan nemen om overlast te beperken. Wanneer de overlastmeldingen aanhouden, gaan wij  in  overleg met de betreffende gemeente toezicht houden.

DCMR controleert alleen op overlast door (buiten)sportactiviteiten als deze onderdeel zijn van een bestaande sportlocatie. Groepen sporters die bijvoorbeeld in een park overlast veroorzaken, vallen onder de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeenten. Op die plekken controleert de afdeling handhaving van de gemeente.

Vragen?

Heeft u als sportschoolhouder vragen over het buiten sporten? Neem dan contact op met de gemeente en DCMR. Ervaart u als omwonende van een sportschool geluidoverlast, dan kunt u dit via onze meldkamer of online melden.