DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

DCMR publiceert handhavingsbesluiten Rotterdam

Nieuwsbericht Rotterdam

Laatst gewijzigd

Vanaf 1 augustus 2020 publiceert DCMR de handhavingsbesluiten van de gemeente Rotterdam op de eigen website. Het publiceren van de besluiten past bij een open en transparantie overheid. Zo is voor iedereen duidelijk dat er gehandhaafd wordt, bij wie en waarom.

DCMR controleert namens de gemeenten en provincies in het werkgebied of bedrijven zich houden aan de milieu- en veiligheidsregels. Overtreedt een bedrijf de regels? Dan kan DCMR namens de gemeentes een handhavingsbesluit opleggen. Dit kan een last onder dwangsom of bestuursdwang zijn.

Jaarlijks legt DCMR ongeveer 200 handhavingsbesluiten op. De gemeente Rotterdam stelt op advies van DCMR ongeveer 50 handhavingsbesluiten per jaar vast. Het gaat daarbij vaak om horecabedrijven, garages en tankstations die de milieuregels overtreden. 

DCMR vindt het belangrijk om burgers en bedrijven te informeren over wat er speelt in het gebied waarin zij wonen en werken. Het openbaar maken van opgelegde handhavingsbesluiten past hierbij. Daarnaast kan publicatie preventief werken en bedrijven aansporen de regels beter na te leven.

Sinds 2014 publiceert DCMR al de handhavingsbesluiten van de provincie Zuid-Holland op de website. En sinds enkele jaren zijn incidenten bij bedrijven in de regio Rijnmond online terug te vinden op rijnmondveilig en worden inspectieresultaten van BRZO-bedrijven gepubliceerd op brzoplus.nl. Het publiceren van handhavingsbesluiten op de website namens de gemeente Rotterdam past in deze ontwikkeling.

Meer informatie over de sanctiestrategie van DCMR, vindt u hier.