DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Inzet op energiebesparingsplicht bespaart 60 windturbines of 680 voetbalvelden aan zonneweides

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Laatst gewijzigd

Afgelopen maart startten we met het Energieproject 2020. Met de extra ondersteuning die door de Rijksoverheid is aangeboden, zetten we versterkt in op de uitvoering van de energiebesparings- en informatieplicht. Eind juni maakten we de eerste balans op.

Tot nu toe heeft 46% van de bedrijven in onze regio voldaan aan de informatieplicht door hun energieverbruik en -besparingen te melden. Het grootste aantal meldingen is afkomstig van de kantorensector en de detailhandel. Uit analyse van de meldingen blijkt dat de meeste energiewinst valt te behalen bij de kantorensector, de bedrijfshallen en de gezondheids- en welzijnsinstellingen. Daarom voeren we bij bedrijven in deze sectoren de komende periode meer inhoudelijke controles uit.

Hoe zat het ook alweer?

In 2019 veranderde het Activiteitenbesluit milieubeheer. Als gevolg hiervan moeten  bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas verbruiken ons informeren over hun energiebesparing. Dit doen zij via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In onze regio vallen ruim zevenduizend bedrijven onder deze energiebesparings- en informatieplicht.

Twee trajecten

Onze rol in het Energieproject 2020 is toezichthouden én handhaven. Van de bedrijven die zich gemeld hebben, controleren we de rapportages. Bedrijven die zich niet melden, vragen we om zich alsnog binnen twee maanden te melden. Doen zij dit niet, dan volgt een sanctietraject. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus kan in bepaalde gevallen uitstel worden verleend.

Wat kunnen we uit de meldingen opmaken?

Op basis van de meldingen kijken we of de bedrijven nog aanvullende energiebesparende maatregelen moeten treffen. Daarnaast kijken we hoeveel energie de verschillende sectoren verbruiken. Zo kunnen we inschatten bij welke sector de meeste besparingswinst te behalen valt. Dat is belangrijke informatie voor ons. Zo weten we in welke sectoren we zeker toezicht moeten houden en de sectoren waar minder intensief toezicht nodig is.

Tegelijkertijd is het ook voor de gemeenten interessant om te weten waar kansen liggen voor energiebesparing.

Verwachte jaarlijkse besparing: 680 ha aan zonneweides!

Op basis van de meldingen is ook een prognose van de jaarlijkse besparing gemaakt. Als alle meldingsplichtige bedrijven binnen onze regio hun verplichte maatregelen zouden treffen, dan besparen zij circa 1.700 TJoule. Dat is te vergelijken met de jaarproductie van bijna 60 grote windturbines of 680 voetbalvelden aan zonneweides!

Door extra inzet op toezicht zijn er dus minder van deze, vaak minder populaire, duurzame maatregelen nodig. We hebben nog minimaal vier jaar intensief toezicht nodig om alle bedrijven in onze regio in beweging te krijgen.

Controleren én adviseren

Naast het controleren op de informatieplicht, adviseren we bedrijven ook hoe zij aan de energiebesparingsplicht kunnen voldoen. Dit doen we bijvoorbeeld door de inzet vakspecialisten die bedrijven met inhoudelijke vragen op weg kunnen helpen en het opzetten van Leergroepen Energiebesparing.

Meer weten?

Voor meer informatie of vragen over het Energieproject 2020 kun je terecht bij projectleider René Buswijller: rene.buswijller@dcmr.nl.