DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Rapportage risicovolle bedrijven: Zuid-Holland volgt landelijke trend

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Laatst gewijzigd

Het aantal risicovolle bedrijven in Zuid-Holland dat vorig jaar de regels overtrad is gestegen, een landelijke trend. Was het percentage bedrijven dat grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen opslaat en/of verwerkt zonder overtreding in 2018 nog 44%, vorig jaar was dat 33%. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) van de provincie over toezicht op deze ondernemingen, waarvan er in Zuid-Holland 119 zijn.

De bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerkers en omgeving. Ze zijn verplicht er alles aan te doen ernstige ongelukken of de gevolgen ervan te beperken. De DCMR controleert in opdracht van de provincie of de Zuid-Hollandse bedrijven dat doen. De Inspectie SZW houdt toezicht op de veiligheid van medewerkers en de Veiligheidsregio op de brandveiligheid en de rampenbestrijding. Jaarlijks wordt landelijk een overzicht van de resultaten van het toezicht en de handhaving bij alle Brzo-bedrijven in Nederland gepubliceerd. Zuid-Holland doet dat daarnaast voor de eigen provincie.

Driekwart doet het goed

Uit de nieuwste rapportage blijkt dat driekwart van de Zuid-Hollandse Brzo-bedrijven geen of alleen overtredingen in de lichtste categorie hebben begaan. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een administratieve overtreding. Ondanks dat het percentage bedrijven zonder overtreding ten opzichte van 2018 gedaald is van 44% naar 33%, is niet zonder meer de conclusie te trekken dat ze de regels minder goed naleven. Bekend is bijvoorbeeld dat de Inspectie SZW meer controles is gaan uitvoeren, waardoor mogelijk ook meer overtredingen zijn geconstateerd. Ook speelt mogelijk een rol dat er vorig jaar voor het eerst een nieuwe methode is gebruikt voor het houden van toezicht op veroudering van installaties. Daarbij worden drie verschillende onderdelen als aparte overtreding geregistreerd.

Op zoek naar de oorzaak

Omdat de resultaten in Zuid-Holland in lijn zijn met de landelijke resultaten, wordt samen met andere provincies verder onderzoek gedaan naar de oorzaken van de stijging. Ook zal dit besproken worden met het bedrijfsleven. Met de resultaten wil de provincie het aantal overtredingen verder terugbrengen, zodat iedereen in Zuid-Holland kan rekenen op een gezonde en veilige omgeving om in te leven.