DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Toezicht op afstand heeft toekomst

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Laatst gewijzigd

Videobellen. Sinds het uitbreken van het coronavirus is dit voor veel bedrijven en organisaties een gebruikelijke manier om contact te houden met collega’s en relaties. Dat geldt ook voor de DCMR. Naast online vergaderen zijn we gestart met toezicht op afstand. De eerste ervaringen zijn positief en bieden mogelijkheden op zowel korte als lange termijn.

Toezicht op afstand houdt in dat een toezichthouder van de DCMR via videobellen controles uitvoert bij een bedrijf. Een medewerker van het bedrijf loopt met zijn telefoon of iPad door de bedrijfslocatie en laat, op aangeven van de toezichthouder, milieurelevante aspecten zien. Aan de hand van deze beelden kan de toezichthouder bepalen of het bedrijf zich aan de regels houdt.

Toezichthouders effectief inzetten

Initiatiefnemer van het toezicht op afstand is Eric Blanche Koelensmid. Als coördinator bij het toezichtbureau van de DCMR houdt hij zich onder meer bezig met het vraagstuk: hoe zetten we onze toezichthouders in coronatijd zo effectief mogelijk in? “Een behoorlijke kluif”, zegt Eric. “Zeker in het begin, toen we als gevolg van de coronamaatregelen zo min mogelijk bedrijven bezochten. Toen is het idee ontstaan om controles op afstand uit te voeren. We deden dat al op kleine schaal. Denk aan hercontroles bij kleine overtredingen, zoals een gasfles die niet is vastgezet. We vragen het bedrijf in kwestie om de gasfles vast te zetten en daar een filmpje van te maken. Dit werkt goed, dus waarom ook niet bij andere controles? Vanuit deze gedachte startten we een pilot.”

Pilot bij kleine bedrijven

Aan de pilot werken vijf toezichthouders van de DCMR mee. Een van hen is Rogier de Bruijn. Hij vertelt: “We dachten in eerste instantie goed na welke bedrijven en situaties zich het beste lenen voor toezicht op afstand. Je kunt je voorstellen dat een glastuinbouwbedrijf van vele hectares niet het meest geschikt is om via een telefoon of iPad te controleren. We begonnen dan ook met de wat kleinere bedrijven in de bouw- en houtbranche en dierhouderij. Daar voerden we volledige controles uit.”

Positieve ervaringen

Op de vraag hoe hij het toezicht op afstand ervaren heeft, antwoordt Rogier: “Positief! Net als bij fysieke controles kun je alle belangrijke milieuaspecten controleren. Een goede voorbereiding is daarbij van belang. Je moet de situatie van het bedrijf goed kennen en exact weten wat je wilt controleren. Het nadeel is dat je soms een slechte verbinding hebt.” Op basis van de eerste ervaringen schreef Rogier werkinstructies voor het controleren op afstand. “Privacy is hierin een belangrijk onderwerp”, zegt hij. “We mogen de videobeelden immers niet zomaar opslaan en er mogen geen mensen in beeld komen. En als we een screenshot maken, moeten we dat altijd vermelden.”

Beter te plannen, minder persoonlijk

Zijn de gecontroleerde bedrijven net zo positief over toezicht op afstand? “Over het algemeen wel”, aldus Rogier. “Het voordeel is dat veel bedrijven al gewend zijn aan videobellen. Ook vinden ze het fijn dat ze weten wanneer ze gecontroleerd worden, zodat ze daar in de planning rekening mee kunnen houden. Een controle via videobellen kun je immers niet onaangekondigd doen. Enkele bedrijven geven wel aan dat ze het persoonlijke aspect van een fysieke controle missen.”

Ook na corona toezicht op afstand

Eric: “Op basis van de positieve ervaringen gaan we ons toezicht op afstand nog wat breder inzetten. We hebben het team uitgebreid, om op korte termijn nog meer bedrijven in onder andere de bouw- en houtbranche, groot- en detailhandel  en metaalelektro te controleren. Tegelijkertijd zien we in toezicht op afstand een instrument dat we ook na het coronatijdperk kunnen inzetten. Dit zal, in bepaalde situaties en bij bepaalde bedrijven, veel tijd besparen. Die tijd kunnen we nuttig besteden aan bijvoorbeeld fysieke controles, opleidingen en contacten met brancheverenigingen.”