DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Webinars voor bedrijven over zeer zorgwekkende stoffen

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Laatst gewijzigd

DCMR vraagt bedrijven een overzicht te geven van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) die bij hun bedrijfsproces vrijkomen. Om deze ‘ZZS-uitvraag’ verder te verduidelijken, organiseert de DCMR webinars.

DCMR vraagt dit overzicht aan het merendeel van de industriële- en afvalstoffenbedrijven die onder het bevoegd gezag vallen van provincie Zuid-Holland. Deze 'ZZS-uitvraag' is gestart in 2017 en eindigt dit jaar. Elk jaar worden tussen dertig en tachtig bedrijven verzocht om een ZZS-overzicht in te dienen bij de DCMR. In totaal vragen wij dat aan zo'n 180 bedrijven.

Webinar werkt

Webinars zijn het alternatief voor de fysieke bijeenkomsten door de corona-situatie. Gisteren organiseerde DCMR een eerste webinar voor de bedrijven die begin dit jaar het verzoek hebben gekregen. HSSEQ manager Sander van Schie van Veembedrijf de Rijke na het webinar:  "Wat ik moet doen om de gevraagde gegevens te kunnen leveren, is mij nu duidelijker geworden. Ook het beleid er achter doorzie ik nu beter”. In principe zijn de webinars alleen voor de bedrijven die het verzoek hebben gekregen. Zij ontvangen ook een uitnodiging.

Informatie indienen

Dit jaar zijn de industriële bedrijven verplicht het ZZS-overzicht voor 1 oktober 2020 in te dienen bij de DCMR. Voor afvalbedrijven is de indieningsdatum 1 december 2020.

Inhoud webinars

De DCMR geeft tijdens het webinar twee powerpoint presentaties. Eén is gericht op het wettelijk- en beleidskader, het waarom van dit project, het beoordelingsproces, het vervolg en de mogelijke consequenties voor de omgevingsvergunning. In de andere presentatie gaan we in op wat precies de bedrijven dienen aan te leveren.

Meer informatie

Meer over zeer zorgwekkende stoffen leest u op de website van Infomil en het RIVM.