DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Extra onderzoek naar stofoverlast in Hoek van Holland voor en na storm Francis

Nieuwsbericht Hoek van Holland

Laatst gewijzigd

Deze week raasde storm Francis over Nederland. DCMR greep de storm aan om extra onderzoek te doen naar de stofoverlast in Hoek van Holland. De eerste controles werden uitgevoerd voordat de storm de Nederlandse kust bereikte. Ook tijdens en de dag na de storm is volop onderzoek gedaan. Milieupiket heeft aanvullende stofmonsters in Hoek van Holland genomen en ook de bedrijven die kolen en erts op- en overslaan op de Maasvlakte en Europoort Rotterdam zijn opnieuw gecontroleerd.

Onderzoek

Gezien de weersvoorspelling werd gevreesd dat in Hoek van Holland opnieuw veel stofoverlast zou ontstaan. Daarom waren het milieupiket en de inspecteurs van de DCMR in Hoek van Holland om verder onderzoek te doen naar de stofoverlast. Er zijn aanvullende monsters van het stof genomen en we hebben vragen van inwoners beantwoord.

Bedrijfscontroles

De avond voor de storm de Nederlandse kunst bereikte, heeft DCMR de eerste controles bij de overslagbedrijven uitgevoerd. Bij die controles bleek dat de bedrijven hun werkzaamheden al voor de storm hadden gestopt. Ook de dag na de storm hebben de bedrijven hun werkzaamheden nog niet hervat. Er zijn bij de controles geen overtredingen geconstateerd. Toch kwamen er in de loop van de dag 26 meldingen van stofoverlast bij de meldkamer binnen.

Milieu-inspecteur René Bitter: “De aangekondigde storm was een goed moment om vooraf te controleren of de bedrijven zich goed voorbereiden op de harde wind. Nemen ze alle voorzorgsmaatregelen om het verwaaien van stof tegen te gaan? Zijn alle bergen kolen en erts wel voorzien van een laag papierpulp. En de hoogte van de windkracht bepaalt bijvoorbeeld ook of ze mogen laden en lossen”.

“Tijdens de harde wind kunnen we heel goed controleren of de maatregelen die de bedrijven hebben genomen ook werken. We kijken in Hoek van Holland waar het stof terecht komt. Tegelijkertijd kijken we bij de bedrijven of en waar er stof wegwaait. Zo proberen we de precieze bron van de overlast te ontdekken”.

Wat doet de DCMR?

Inwoners van Hoek van Holland hadden vooral vragen over wat DCMR nu precies doet om de stofoverlast te voorkomen en wat er precies onderzocht wordt. We controleren de overslagbedrijven twee tot drie keer per week om te kijken of zij zich aan de vergunning houden. En we denken mee over mogelijke oplossingen.

Een extern laboratorium onderzoekt de monsters die we de afgelopen periode verzameld hebben. Daarnaast loopt er sinds juni een bewonersonderzoek over een langere periode. Met dat onderzoek proberen we de mechanismes achter de overlast beter te begrijpen. De overlast is bijvoorbeeld niet altijd te verklaren uit de windrichting en de windkracht.

Wanneer we beter begrijpen wanneer er overlast ontstaat en wat dit voor overlast is, kunnen we ook de bronnen gerichter aanpakken.