DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Jaarverslag 2019 - onze hoogtepunten

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Laatst gewijzigd

Ook in 2019 was de DCMR volop in beweging.

In het jaarverslag vindt u de belangrijkste gebeurtenissen uit 2019, de Jaarrekening 2019, de brancheplannen en het Meerjarenprogramma 2017-2020. Deze onderwerpen worden beknopt beschreven en zijn met feiten en cijfers gelardeerd. We nemen u mee langs een aantal onderwerpen die het afgelopen jaar speelden, zoals 50 jaar luchtmeetnet en de omgevingswet.

Uiteraard is er ook informatie te vinden over de taken en projecten die we voor de gemeentes en de provincies Zuid Holland en Zeeland uitvoerden op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Zo laten de factsheets van de gemeentelijke rapportages (DCMR in de regio) zien wat we afgelopen jaar per gemeente hebben gedaan en bereikt, en in de brancheplanrapportages is terug te vinden wat er in de verschillende branches speelde. 

Bekijk het digitale jaarverslag hier.