DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Tweede bewonersbijeenkomsten stofoverlast Hoek van Holland

Nieuwsbericht Hoek van Holland

Laatst gewijzigd

Begin oktober organiseert de gemeente Rotterdam twee bewonersbijeenkomsten over de stofoverlast in Hoek van Holland. Tijdens de bijeenkomsten informeert wethouder Arno Bonte de inwoners over de ontwikkelingen van de afgelopen maanden en de inspanningen die zijn gedaan om stofoverlast in de badplaats te voorkomen. DCMR zal de eerste resultaten van de verschillende onderzoeken toelichten.

Lopende onderzoeken

De ‘veegmonsters’ die de DCMR heeft genomen bij bewoners en bedrijven, worden geanalyseerd door TNO. Het onderzoek naar deze monsters richt zich op de chemische samenstelling: welke elementen zitten er in? Wethouder Bonte zal tijdens de bijeenkomsten de uitkomsten van deze analyse delen. Daarnaast deelt de DCMR de eerste conclusies uit het bewonersonderzoek dat half juni is gestart.

Plannen van Aanpak

Zowel EMO als EECV is gevraagd om een plan van aanpak te maken met aanvullende maatregelen om stof-overlast te voorkomen. De DCMR analyseert en beoordeelt deze plannen. Er wordt gekeken of het aannemelijk is dat de plannen voldoende zijn om stofoverlast in Hoek van Holland tegen te gaan. In september spreekt de DCMR met beide bedrijven hierover, en over de uitwerking van de plannen. Ook voert de DCMR verkennende gesprekken met EMO over aanpassingen in de vergunningen. Tijdens de bewonersavonden informeert Bonte de inwoners over de uitkomst van deze gesprekken en de vervolgstappen.

Naast de op- en overslagbedrijven zijn ook het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs uitgenodigd voor de bijeenkomsten.

Aanmelden

[UPDATE] In verband met de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus gaan de bijeenkomsten niet door. In plaats daarvan wordt een online bijeenkomst georganiseerd op 14 oktober 2020.

-------

Wilt u bij een van de bewonersbijeenkomsten aanwezig zijn? Meldt u dan aan via bijeenkomstmilieuSO@rotterdam.nl. Vermeld hierbij uw naam, het aantal personen en de datum van uw voorkeur. De bijeenkomsten starten om 19:30 uur (inloop vanaf 19:15 uur) en vinden net als vorige keer plaats in de Hoekstee (Huis van de Wijk). Mercatorweg 50, Hoek van Holland.