DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Uit de praktijk: fouten bij particuliere asbestverwijdering leiden tot bestuursdwang

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Laatst gewijzigd

Fouten bij een particuliere asbestverwijdering kunnen leiden tot een last onder bestuursdwang. U moet dan de fouten op eigen kosten herstellen. Gebeurt dat niet snel genoeg dan wordt het asbest door DCMR verwijderd en zijn de kosten voor de overtreder.

Sloopmelding

Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u altijd eerst een sloopmelding doen via het Omgevingsloket. Ook als u al weet dat u het asbest zelf mag verwijderen. Aan de hand van de sloopmelding kijkt de DCMR of u het asbest inderdaad zelf mag verwijderen en of dit veilig gebeurt. Helaas gaat dit in de praktijk niet altijd goed.

Asbestinventarisatieplicht voor bedrijven en particulieren

Bedrijven die asbest willen verwijderen, zijn verplicht om een asbestinventarisatie te (laten) maken. Als particulier hoeft u dit in bepaalde gevallen niet te doen. Zo mag u per perceel zelf tot maximaal 35 m² hechtgebonden, geschroefd plaatmateriaal met asbest verwijderen. Het materiaal moet hierbij wel heel blijven. Lukt dat niet, dan moet een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf het asbest verwijderen. Het bedrijf voert de werkzaamheden uit op basis van een asbestinventarisatierapport. DMCR controleert het inventarisatierapport en houdt toezicht op de asbestverwijdering. Zo zorgen we uw eigen veiligheid en die van de omgeving.

Uit de praktijk

Via het omgevingsloket, deed een inwoner een sloopmelding voor het verwijderen van 30 m² asbesthoudende golfplaten. Omdat er op hetzelfde perceel vorig jaar ook al een sloopmelding was gedaan, hebben we contact opgenomen met de melder. Per perceel mag immers tot maximaal 35 m2 hechtgebonden geschroefd plaatmateriaal met asbest verwijderd worden.

We vroegen de eigenaar om foto’s van de situatie op te sturen en vooral niet te beginnen met het verwijderen van het materiaal totdat DCMR had gereageerd. De foto werd snel opgestuurd met de mededeling dat zij uit veiligheidsoverwegingen het dak 'alvast' hadden weggehaald. Volgens de eigenaar was dit op een veilige manier gebeurd.

Locatiebezoek

Dat bericht en het feit dat er al eerder een sloopmelding was gedaan op hetzelfde perceel, was aanleiding om de locatie te bezoeken. De inspecteur trof een nieuwbouwwoning aan met een braakliggende tuin. Het asbestdak was inderdaad niet meer aanwezig, maar lag in grote en kleine brokken verspreid door de tuin. Ook was er asbest op de naastgelegen parkeerplaatsen terecht gekomen. De eigenaren waren zelf niet aanwezig, maar telefonisch verzekerden zij ons dat het allemaal werd opgelost. Ze zouden het zelf gaan opruimen en “als de gemeente gewoon het plastic zou leveren kwam het allemaal goed”.

De opstelling van de eigenaar kreeg niet het vertrouwen van de inspecteur. Daarom werden de werkzaamheden in de tuin direct stilgelegd. In overleg met de gemeente werd een last onder bestuursdwang opgelegd voor het schoonmaken van de parkeerplaatsen.

Enkele dagen later werd ook een maatregel opgelegd voor het veilig opruimen van het asbest op het eigen terrein. Binnen enkele dagen waren zowel de tuin als de parkeerplaatsen opgeruimd.

Last onder bestuursdwang

Een last onder bestuursdwang is geen boete, maar een herstelsanctie. De sanctie is bedoeld om de overtreding te beëindigen en te herstellen. In dit geval moest de eigenaar het asbest zo snel mogelijk van de nabijgelegen parkeerplaatsen verwijderen. Wanneer de overtreding niet binnen een bepaalde termijn wordt opgelost, dan laat de DCMR het asbest verwijderen. Dit doen we namens gemeente. De kosten van het opruimen zijn voor de overtreder. Zo werken we samen aan een veilige en schone leefomgeving.

Meer weten over sloopmeldingen en het verwijderen van asbest?

Heeft u vragen over het doen van een sloopmelding en het veilig verwijderen van asbest? Twijfelt u bijvoorbeeld of u een asbestinventarisatierapport nodig heeft? Neem dan contact op met de asbesttelefoon: 010 246 86 56. U krijgt dan gelijk een van onze asbestdeskundigen aan de lijn.

De asbesttelefoon is op werkdagen bereikbaar van 8.00 uur tot 16.00 uur.