DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Lid Gedeputeerde Staten in gesprek met bewoners Heijplaat over vliegenoverlast

Nieuwsbericht Rotterdam-Zuid

Laatst gewijzigd

Hoe ervaren de bewoners van Heijplaat de overlast door het grote aantal vliegen? Lid van het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland, mevrouw Adri Bom-Lemstra heeft donderdag 17 september een bezoek gebracht aan Heijplaat om hierover te praten met de bewoners. Tijdens dit bezoek hebben twee leden van de bewonersvertegenwoordiging ‘Wijplaat’, Rinus Groen en Sandra Evers, haar meer verteld over de overlast en wat het met de bewoners van Heijplaat doet.

DCMR onderneemt stappen

DCMR heeft al verschillende stappen gezet om de overlast van vliegen terug te dringen. Samen met Rosita Thé, directeur van de DCMR, is gesproken over mogelijke vervolgstappen. Een rapport van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) wijst het dichtbij gevestigde bedrijf SUEZ aan als de bron van overlast door vliegen. Dit wordt door SUEZ bestreden via verschillende procedures. Mevrouw Bom-Lemstra heeft toegezegd om met betrokkenheid van DCMR, gemeente Rotterdam, het KAD en ook SUEZ, zo snel mogelijk een plan van aanpak op te stellen om de vliegenoverlast onder controle te krijgen.

Aanscherpen van vergunning

De ‘last onder dwangsom’ die door DCMR is opgelegd aan SUEZ wordt over een paar weken besproken in Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Verder start DCMR in oktober het proces om de vergunning van SUEZ aan te scherpen, specifiek gericht op het vliegenprobleem.

Het overleg van de gedeputeerde met de bewoners heeft bijgedragen aan een goed beeld van het probleem en vormt een stimulans voor het verder werken aan een oplossing!