DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Rapport RIVM: recreëren Plas van Heenvliet in Brielle geen gevaar voor gezondheid

Nieuwsbericht Brielle

Laatst gewijzigd

De Plas van Heenvliet is een voormalige zandwinput. Aannemerscombinatie Plas van Heenvliet richt deze momenteel in als recreatieplas in opdracht van gemeente Brielle. Het RIVM heeft hier onderzoek gedaan.

In 2017 is ongeveer 200.000 ton thermisch gereinigde grond gebruikt bij de plas om de zuidoostelijke oevers op te hogen. Eind 2017 bleek thermisch gereinigde grond, toegepast op twee andere plekken in Nederland, bepaalde (vluchtige) stoffen in hogere concentraties dan toegestaan te bevatten.

Aannemerscombinatie Plas van Heenvliet besloot daarop ook de thermisch gereinigde grond bij de Plas van Heenvliet te laten onderzoeken. Uit dit onderzoek bleek dat ook hier bepaalde (vluchtige) stoffen verhoogd waren boven de toegestane norm.

DCMR heeft vervolgens in overleg met gemeente Brielle en de provincie Zuid-Holland het RIVM gevraagd om de gezondheidsrisico’s te beoordelen bij een recreatieve functie van de plas. Ook heeft het RIVM de omgevingsrisico’s beoordeeld.

Uit het RIVM-onderzoek blijkt dat er verontreinigingen uit de thermisch gereinigde grond in het grondwater terecht zijn gekomen. Deze stoffen hebben geen invloed op de gezondheid van mensen, omdat er geen direct contact kan optreden. Vanuit wet- en regelgeving moet er namelijk een leeflaag worden aangebracht van minimaal een halve meter, waardoor er geen direct contact kan optreden met de grond.

Op de website van de gemeente Brielle vindt u meer informatie. U kunt hier ook het RIVM-rapport downloaden en in een video worden de uitkomsten en adviezen uit het onderzoek toegelicht.